Nu er der åbent for ansøgninger til 2017 Agent

Med 2017 Agent har Promus og Frontløberne taget initiativ til og udviklet et pilotforløb, der skal styrke unge kulturskabere i deres eksisterende praksis, og opkvalificere dem til at løfte større kulturelle produktioner fra idé til virkeliggørelse. Nu er der åbent for tilmeldinger.

2017 Agent tager sit udgangspunkt i initiativtagernes fælleserfaring med udvikling og afvikling af kulturelle projekter og sigter mod at skabe en ny ramme for, hvordan der kan arbejdes med og “uddannes” i kulturel projektledelse og entrepreneurship.

Pilotprojektet gennemføres med støtte fra Fonden Aarhus 2017 og med tanke på at danne et fundament af kulturelle iværksættere, der kan udvikle nye og løfte eksisterende projekter i Region Midtjylland hen imod Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

2017 Agent baserer sig på tre grundlæggende rammer:

● Modulundervisning, der skal inspirere og danne tematisk og teoretisk grundlag for arbejdet med kulturprojektet.

● Projektarbejde, hvor deltagerne sideløbende med modulerne udvikler og gennemfører et konkret projekt.

● Netværk og mentorordning, der introducerer deltagerne til relevante personer fra det etablerede og professionelle kulturliv, erhvervsliv og brancher.