Moesgaard Museum viser filmudstilling om menneskets grundvilkår

Moesgaard Museums store særudstilling i 2017 er en udstilling uden genstande. Udstillingen, Rejsen, er en filmisk produktion instrueret af Christoffer Boe, produceret af Zentropa og iscenesat af Moesgaard Museum.

I samarbejde med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Filmby Aarhus kan Moesgaard Museum i 2017 præsentere en helt speciel særudstilling. Udstillingen, Rejsen, er en international filmisk udstilling om de menneskelige grundvilkår produceret af Zentropa Film og instrueret og skrevet af filminstruktør Christoffer Boe. Udstillingen, der åbner 25. april, handler om syv menneskelige grundvilkår - fødsel, død, kærlighed, tro, angst, tab og rationalitet.

Moesgaard Museums netop afgåede direktør Jan Skamby Madsen og museets udstillingsteam har i samarbejde med chef for Filmby Aarhus, Carsten Holst, forhenværende biskop i Aarhus, Kjeld Holm, og filminstruktør Christoffer Boe defineret filmudstillingens koncept og temaer. Museet ønsker med udstillingen at sætte fokus på det alle mennesker er fælles om, og de vilkår alle møder og lever med i en tid, hvor mange er optaget af forskelle og det fremmedartede.

”Jeg har, siden jeg som ung så Ingmar Bergmans film ”Det syvende segl”, haft en stor lyst til at lave en udstilling om de menneskelige grundvilkår. I filmen, som foregår i 1300 tallets Sverige, der er hærget af pesten, spiller en hjemvendt ridder skak med Døden på en strand. Det er smukke og stærke billeder, som præsenterer et af livets grundvilkår, døden, og filmen gjorde et stort indtryk på mig. Som kulturhistorisk museum arbejder vi på Moesgaard Museum med arkæologi og etnografi. Stort set alle de genstande og samfund, vi beskæftiger os med, er forbundet med nogle grundlæggende vilkår for det at være menneske. Grundvilkår, der er fælles for alle mennesker gennem hele oldtiden og frem til i dag, og overalt på jorden til alle tider. I museets udstillinger lægger vi vægt på at formidle til tre generationer og sætter fokus på indlevelse og identifikation med fortidens og nutidens mennesker. Hvis vi kan koncentrere og formidle menneskelige grundvilkår, der har været gældende for alle mennesker uanset klima, natur, religion m.m., er vi nået ind til kernen af, hvad det vil sige at være menneske på tværs af tid og rum. Og det er tanken bag den nye særudstilling,” siger Jan Skamby Madsen, Moesgaard Museum.

Rejsen vil føre udstillingsgæsten ind i et fysisk landskab, hvor en visuel fortælling, der er filmet i syv verdensdele, fortæller historien om menneskets rejse spændt ud mellem de to yderpunkter fødslen og døden. Fra barnets første åndedræt i Danmark, føres man videre til kærligheden i Afrika, troen i Sydamerika, angsten i Oceanien, tabet i Nordamerika, rationalitet på Sydpolen for at se det sidste åndedræt, der tages i Asien, inden kroppen afbrændes.

Med udstillingen ønsker Moesgaard Museum at udfordre og gentænke udstillingsmediet i en ny retning, hvor gæsten bliver ét med et filmisk og iscenesat univers. Rejsen er støttet af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og indgår som en del af kulturhovedstadens program.

”De menneskelige grundvilkår er noget vi alle deler. Noget vi alle må konfrontere, opleve, gennemleve. Menneskelivet er mangfoldigt og i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er mangfoldighed omdrejningspunktet for det program, vi kan præsentere hele det kommende år. Vi er meget stolte og glade for at kunne være med til at præsentere en udstilling som Rejsen, som både i valg af tema og i udførelsen lægger sig helt i tråd med Kulturhovedstadsårets Rethink-tema. Det er hver for sig stærke samarbejdspartnere, der nu er gået sammen om en stor fælles opgave. At turde udfordre vores vante forestillinger om, hvordan menneskelivet leves og hvordan en udstilling kan opbygges og opleves, er modigt og netop noget af det vi med Kulturhovedstadsåret gerne vil understøtte. Jeg er sikker på, at vi med denne udstilling kommer til at opleve noget unikt og samtidig noget genkendeligt. Akkurat som et menneskeliv former sig på rejsen fra fødsel til død,” siger Rebecca Matthews, direktør Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Udover Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har Købmand Herman Sallings Fond og Krogagerfonden støttet projektet, som bliver til i samarbejde med Filmby Aarhus.

”Filmby Aarhus har de seneste år synliggjort den værdi, som virksomhederne inden for den digitale, visuelle industri bidrager med til andre dele af samfundet, herunder f.eks. et museum som Moesgaard. Mange dele af det nye Moesgaard nyder allerede godt af de digitale og filmiske kompetencer, som findes i de visuelle virksomheder i og omkring Filmby Aarhus. Den nye særudstilling ’Rejsen’ er et endnu tættere digitalt samarbejde, som styrker fortællingen om, at de digitale visuelle virksomheder har meget at byde på i mange andre sammenhænge end alene de traditionelle oplevelser, vi kender fra en biografsal, et TV eller en smartphone. Jeg er sikker på, at denne udstilling er et godt bud på fremtidens museale oplevelsesrum,” siger Carsten Holst, Filmby Aarhus.

Udstillingen, Rejsen, er mere end en film og mere end en udstilling. Den er en rumlig, sanselig og visuel oplevelse, der borer i spørgsmålet om, hvilken fællessum vi som mennesker deler med det formål at finde frem til grundvilkåret for det at være menneske.

Særudstillingen Rejsen åbner for publikum 25. april på Moesgaard Museum.