MAB14 – mediearkitekturbiennale på Godsbanen

Torsdag aften var der storstilet åbning af ’Media Architecture Biennale’ 2014. Åbningen bød på taler fra blandt andet borgmesteren, regionsrådsformanden og Aarhus 2017s programkoordinator Trine Bang. Efterfølgende var der tapas og bobler i Godsbanens rå rammer, hvor 35 værker er udstillet. Udstillingen er gratis og åben for alle og kan ses til og med lørdag eftermiddag.

Borgmester Jacob Bundsgaard sagde det egentlig meget godt: De næste par måneder i Danmark er som udgangspunkt ikke specielt sjove og hyggelige, med undtagelse af juledagene. Det er koldt, mørkt og vådt.

Men i mørke kommer lys, hvilket er i tråd med vores bys udvikling og det koncept omkring ’Smart City’, der er en del af strategien. I fremtiden bliver det ifølge borgmesteen mere og mere nødvendigt at visualisere løsningsforslag på morgendagens komplekse udfordringer, for at sikre, at vi alle kan forstå dem. Kombinationen af det visuelle og det digitale er vigtig. Og derfor er mediearkitektur et vigtigt felt.

Regionsrådsformand Bent Hansen bakkede borgmesterens udsagn op og betonede, hvor vigtigt det er, at vi er åbne for at gentænke og hilse nye, anderledes tankegange velkommen. Det er den inklusion og innovation, der skaber bæredygtige byer og ruster os til fremtiden.

Prorektor fra Aarhus Universitet Berit Eika forholdt sig til den teknologiske udvikling i de sidste 30 år i sin tale. En udvikling, der er gået rasende stærkt. Hvis nogen havde påstået dengang, at vi i dag ville have haft fire millioner mobilbrugere alene i Danmark, ville man have afskrevet det som science-fiction. Hun fortsatte:

”Men faktum er, at mennesket altid har udviklet sig. Og vi skal ikke lade os overhale. Traditionelle løsninger dur ikke længere. Vi er nødt til at være innovative og gentænke. Det kræver synergi mellem felterne at skabe den fuldstændig anderledes by, Aarhus er om 30 år. Og det kræver ikke kun nye løsninger – men de rigtige,” sagde Berit Eika fra Aarhus Universitet.

Aarhus 2017s programkoordinator Trine Bang fokuserede på, at det er essentielt, at vi bevarer nysgerrigheden og villigheden til at investere i nye drømme og nye tilgange til tingene. Og det er igennem kunst og kultur, at fremtiden kan blive visualiseret, så alle kan forstå det.

Åbningsceremoniens sidste taler var oplægsholder Adam Greenfield fra The London School of Economics. Han udfordrede de deltagende mediearkitektur med følgende opfordring: 

”Sigt højere end simple digitale reklamer på bygninger. Vær bevidste om jeres sociale ansvar og skab den mest ambitiøse fortælling om mediearkitektur, I overhovedet kan forestille jer,” sagde Greenfield.

Efter talerne var det muligt at gå rundt på Godsbanen og besigtige de 35 udstillede værker. Mange af dem kræver beskuerens deltagelse for at komme til deres ret, og baseret på det liv, der var på Godsbanen i går aftes, var det noget, der faldt i deltagernes smag. Udstillingen er gratis og åben for alle og kan ses til og med lørdag eftermiddag. 

MAB 14 er arrangeret af Aarhus Universitet og Media Architecture Institute. Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er en af hovedpartnerne.

Biennalen er den anden af sin slags. Besøgstallet fra den første biennale i 2012 er mere end fordoblet.

Se hele programmet (inklusiv foredrag og konferencer) her.

Følg MAB14 på Twitter.