Hvad kan gøre en forskel for Aarhus i fremtiden?

Kom på Dokk1 og oplev udstillingen "impAAAct" og nye bud på fremtidens Aarhus, når kandidatstuderende fra Arkitektskolen Aarhus udstiller eksempler på arkitektur, der udfordrer vores fantasi i forhold til, hvad en by kan være.

De studerende kommer med dugfriske koncepter på arkitektoniske greb, der forandrer byen og skaber rammer for det gode liv.

På Dokk1 udstilles udvalgte modeller, som undersøger konkrete urbane udfordringer og søger efter 'next practice' i fysiske forandringer af byen. Udstillingen matcher Aarhus 2017s tema Let’s Rethink.

Temaerne spænder fra at omdanne affald til nyt grønt byliv, nye måder at rense forurenet vand på og udnytte energiproduktion i byen til nye boligformer, der tilgodeser byens stigende indbyggertal.

Udstillingen kan opleves på Dokk1 til og med torsdag 1. oktober.

Fire internationale tegnestuer: Studio Maks (Rotterdam), Elii: Officina de Arquitectura (Madrid), Astudio (London) og Topotek1 (Berlin), toneangivende arkitekter fra Aarhus, Region Midtjylland, Aarhus Kommune, The Architecture Project samt 200 kandidatstuderende fra Arkitektskolen Aarhus har været en del af processen.