Horsens gentænker kulturturismen

VISITHORSENS har netop afsluttet testprojektet ’We Love Having You Here’ som et af RETHINK Kulturturismes 10 testprojekter. Fokus har været på at udvikle turismeerhvervet ved at styrke destinationsfællesskabet og samtidig udvide turistservicen.

Er behovet for en turistinformation dødt? Ikke, hvis man spørger i Horsens. Det skal bare gentænkes. Og det er det blevet det sidste halve års tid, hvor turistambassadør hos VISITHORSENS, Gydde Madsen, har samlet 8-10 meget dedikerede frivillige med en stærk lokal forankring som ambassadørkorps. Planen har været at møde turisterne, hvor de er, i stedet for at lade turisterne komme til dem. Behovet for at gentænke turisterhvervet og være til stede, hvor gæsten er, er ifølge Gydde Madsen der, den store forskel ligger fra tidligere tider:

”Der er opstået et behov for on location turistservice i takt med, at nutidens turister er meget velforberedte. Nu til dags har de sandsynligvis læst en eller flere anmeldelser på TripAdvisor, Googlet sig frem til en masse forhåndsviden om stedet og måske også forhørt sig hos venner og bekendte på Facebook. Det ændrer behovet for turistinformation.

Derfor forsøger vi, udover vores stationære turistinformation, også nu at møde gæsten med ekstern turistservice, hvor gæsten befinder sig på rejsen. Vi ønsker at opfylde behovet for det personlige møde, som jeg er overbevist om stadig er der; tænk bare på, hvor tit man som turist selv har spurgt fx lokale tjenere eller taxachauffører til råds om særlige, måske lidt skjulte, steder i den by, man besøger”, ræsonnerer Gydde Madsen. 

15 forskellige turistinformationsfilialer
Som et af RETHINK Kulturturismes 10 udvalgte testprojekter har ’We Love Having You Here’ fået støtte. Pengene er blandt andet blevet brugt på at få konsulenthjælp i form af en forundersøgelse, hvor målgrupper og sandsynlige berøringsflader – altså hvor en turists kontaktbehov typisk vil opstå – er blevet defineret. Ud fra den undersøgelse er der blevet udvalgt 15 forskellige steder i byen, hvor turister kan forvente kyndig hjælp, udlevering af brochurer og gode fif til byen. Disse turistinformationsfilialer er blandt andre en campingplads, museer, en boghandel, en lingeributik, en ostehandel mm. 

Til at klæde samarbejdspartnerne ordentlig på til opgaven er der blevet øremærket midler til at få udarbejdet en slags ’grønspættebog’ fyldt med informationer om Horsens-området. På den måde kunne de frivillige ambassadører også få øget deres egnskendskab og være klar til mødet med videbegærlige turister.

Samtidig blev den meget synlige glasbygning KUBEN – byens centralt beliggende ”kulturhus” – udvalgt som location for VISITHORSENS egen turistinformationsfilial. Her har der hver dag henover sommeren stået to ambassadører i tidsrummet mellem kl. 10-12 fra mandag-lørdag. De har været synlige i bybilledet og mødt turisterne, hvor de var. Og de har haft travlt i løbet af højsæsonen. Meget travlt. 

Gydde Madsen har også brugt mange kræfter på at få så mange som muligt af byens andre erhvervsdrivende i tale. Her har målet været at opdatere frontdesk-personalet på byens mange tilbud, så de også har været klar, hvis en turist har haft brug for hjælp.

Kærligheden til byen
Det anslås, at der i løbet af juni og juli er 85.000 overnattende gæster i Horsens Kommune. Heraf er cirka halvdelen internationale gæster. For at give de mange turister den bedst tænkelige oplevelse har Gydde Madsen samlet en lille, men stærk gruppe frivillige, der alle har i hvert fald én ting tilfælles. Hun forklarer:

”Ambassadørkorpset består af omkring 10 frivillige. De yngste er i slutningen af 20’erne, mens de ældste er i slutningen af 60’erne. Fælles for dem alle er, at de elsker Horsens. Og de har et brændende ønske om at videreformidle alle de gode og spændende muligheder i området til andre. Samtidig nyder de også det sociale samvær med de andre frivillige. Fællesskabsfølelsen og kærligheden til byen er meget stærk i vores gruppe”, forklarer Gydde Madsen.

De frivillige er fundet gennem hvervekampagner på Facebook, prik til netværket, dialog med aktive foreninger og kommunen. Tilgangen har altid været, at den personlige henvendelse skulle involvere mere end blot en mail. Det har også været en stor hjælp, at der i forvejen er tradition for, at Horsens har mange kulturfrivillige. For at ryste gruppen sammen blev der blandt andet også arrangeret en bustur rundt i Horsens Kommune. Ud over det sociale aspekt øgede det også deres kendskab til byen og resten af kommunen. 

Hvad har de lært?
Testprojektet er netop afsluttet og er ved at blive evalueret. Gydde Madsen kan dog allerede nu skitsere en række punkter, hvor der har været værdifuld læring at hente. De er:

• En personlig og individuelt tilpasset turistservice har været meget effektivt.
• Inddragelsen af frivillige, byens steder og handlende har styrket den lokale forankring og udvidet og udviklet turistservicen.
• Dialogen med turisterne er vigtig i forhold til at udvikle videre på projektet.
• Der skal nedsættes en fokusgruppe til efteråret, som består af både filialer og frivillige. Der skal udveksles indbyrdes erfaringer og netværket i byen skal være endnu bedre.
• Byen skal stå skulder ved skulder og løbende forbedre destinationsfællesskabet. Hele byen bliver styrket, så servicen forbedres. Og så længe servicen forbedres, jo længere tid kan man gøre sig forhåbninger om at holde på turisterne.
• ’Grønspættebogen’ og turistbrochuren skal opdateres og videreudvikles.
• Der kan med fordel udvides med endnu flere turistinformationsfilialer. Af de nuværende har flere allerede givet tilsagn om at fortsætte.
• Ambassadørkorpset skal tilegne sig endnu mere viden – fx ved at få fri adgang til byens mange kulturelle udbud.
• Der skal udvikles på formen. Måske skal de frivillige også kunne tilbyde guidede ture til turisterne fremover.
• One size doesn’t fit all – nødvendigvis. Hvad der fungerer i Horsens, fungerer måske ikke andre steder. Det afhænger alt sammen af destinationen. Gydde Madsen anbefaler derfor andre kommuner at få lavet målinger, undersøgelser og få konsulentbistand både før, under og efter.
• Endelig: ’We Love Having You Here’ skal gå fra testprojekt til dynamisk drift.

1. oktober afholder RETHINK Kulturturisme en konference, hvor resultaterne for de 10 testprojekter fremlægges. Arrangementet er gratis og åbent for alle og foregår på Centralværkstedet fra kl. 8-30 – 16.00.

Læs mere om RETHINK Kulturturismes 10 testprojekter her.

Gydde Madsen er fastansat turistambassadør hos VISITHORSENS. Kontakt hende gerne på gym@visithorsens.dk, hvis du har spørgsmål til projektet.