Gitte Just forlader Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Programdirektør ved Aarhus 2017 Gitte Just har i dag meddelt bestyrelsen for fonden, at hun ønsker at fratræde sin stilling som programdirektør.

Gitte Just forlader stillingen efter et år, hvor hun har pendlet mellem jobbet i Aarhus og familien i hovedstadsområdet.

”Det er med beklagelse, at jeg har måttet træffe denne beslutning. Det har været vanskeligt at forene et spændende men også krævende job i Aarhus, mens familien er blevet på Sjælland. Jeg har derfor besluttet at prioritere min familie. Jeg vil dog gøre mit til at sikre en så smidig overgang som muligt,” siger Gitte Just.

Gitte Just blev ansat i jobbet for et år siden, og hun har som programdirektør haft ansvaret for at lægge den overordnede linje i det samlede program for Europæiske Kulturhovedstad 2017.

Formanden for Fonden Aarhus 2017, borgmester Jacob Bundsgaard, har med beklagelse taget Gitte Justs opsigelse til efterretning. Han påpeger, at Gitte Just har sin andel i at sporene frem mod 2017 nu er lagt ud, så ansvaret for programmet kan overdrages til andre.

”I løbet af det seneste år er det lykkedes Gitte Just at skabe retning og god fremdrift i de mange projekter og elementer, som vil udgøre programmet i Europæiske Kulturhovedstad 2017, og hun forlader derfor jobbet på et efter omstændighederne velvalgt tidspunkt,” siger formand for Fonden Aarhus 2017 Jacob Bundsgaard.

Gitte Just har i sin karriere beklædt skiftende ledende stillinger i København. Hun flytter snarest tilbage til Sjælland, men vil i de kommende måneder sikre en god overdragelse af sit arbejde, så projektet kan fortsætte sin positive udvikling.

”Jeg er glad for, at Gitte fortsat vil være en del af projektet i den kommende tid. Det er vig-tigt, at hendes viden og kendskab bevares og overdrages. Det er dejligt, at hun fra sin nye base i hovedstadsområdet vil være med til at sikre kontinuitet for både projektet og samar-bejdspartnere,” siger administrerende direktør i Fonden Aarhus 2017 Rebecca Matthews.

Yderligere oplysninger hos pressechef Peter Vestergaard på telefon 2013-1090 eller
peter.vestergaard@aarhus2017.dk

Foto: Miklos Szabo