Gentænk Landsbyen søger landsbyer

Aarhus 2017-projektet Gentænk Landsbyen tilbyder tre forskellige muligheder for, at landsbyer i Region Midtjylland kan involvere sig i den Europæiske Kulturhovedstad. Projektperioderne løber frem til udgangen af 2017.

Gentænk Landsbyen – kulturel samskabelse med borgerbudgettering
Vil I være en del af Aarhus 2017? Vil jeres landsby have midler til ny kultur til byen og selv bestemme, hvad pengene skal bruges til? 
 
Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og seks landsbyer i Region Midtjylland har nu mulighed for at få direkte indflydelse på, hvad en lille sum af Aarhus 2017 midlerne skal bruges til. Det kalder vi borgerbudgettering.
 
Gentænk Landsbyen afsætter 200.000 kr. til 4-6 borgerbudgetter – en bevillingsmodel, hvor pengene kommer først og idéen og projektet bagefter.
 
Projektet er for landsbyer, der ønsker projekter med et kulturelement. Om det er et blivende kunstværk, en koncert, et teaterstykke eller noget fjerde bestemmer landsbyens borgere helt selv. Der skal blot være tale om et nyt initiativ.
 
Læs mere og ansøg her.
 
Ansøgningsskemaet sendes til Gentænk Landsbyen på meba@favrskov.dk senest 9. oktober 2015.
 
Gentænk Landsbyen – Bæredygtighed og Fællesskab
Vil I være en del af Aarhus 2017? Vil I samtænke bæredygtighed og fællesskab i jeres landsby?
 
Landsbyer på tværs af Region Midtjylland har mulighed for at være en del af dette og seks landsbyer kan være med til at udvikle bæredygtige Aarhus 2017-landsbyer. Der er tale om bæredygtighed i bred forstand. Det kan fx være alternative boformer, genbrug af madaffald, anvendelse af regnvand, fælles dyrehold eller bedre udnyttelse af lokalområdets frugthaver. Udgangspunktet er, at bæredygtighed og fælleskab er to sider af samme sag, og at lokalområdets ressourcer kan udnyttes bedre i fællesskab. 
 
Projektet er for landsbyer og lokalområder, der ønsker at arbejde med en fælles udnyttelse af de stedlige ressourcer. Projektet giver landsbyen / lokalområdet mulighed for at danne netværk regionalt og eventuelt internationalt alt efter ambitionsniveau og interesser.
 
Gentænk Landsbyen afsætter 200.000 kr. til deling mellem 4-6 landsbyer/lokalområder. Herudover hjælper Gentænk Landsbyen med at facilitere fælles aktiviteter mellem de deltagende landsbyer.
 
Læs mere og ansøg her.
 
Ansøgningsskemaet sendes til Gentænk Landsbyen på meba@favrskov.dk senest 9. oktober 2015.
 
Gentænk Landsbyen – i landsbyklynger 
Vil I være en del af Aarhus 2017? Vil I mødes med ligesindede og have ny inspiration?
 
Seks landsbyklynger på tværs af Region Midtjylland har nu mulighed for at blive en del af Aarhus 2017. Projektet er for nabolandsbyer, der er eller vil i gang med at danne et tættere samarbejde og for landsbyer på tværs af kommunegrænserne, som deler interesse-fællesskab om fx madproduktion, musik, kunst eller andet. Projektet giver landsbyklyngen mulighed for at danne netværk regionalt og eventuelt internationalt alt efter ambitionsniveau og interesser.
 
Gentænk Landsbyen afsætter 200.000 kr. til deling mellem 4-6 landsbyklynger. Herudover hjælper Gentænk Landsbyen med at facilitere de fælles aktiviteter mellem de deltagende landsbyer. 
 
Læs mere og ansøg her.
 
Ansøgningsskemaet sendes til Gentænk Landsbyen påmeba@favrskov.dk senest 9. oktober 2015.