Gentænk Landsbyen – workshop for Region Midtjyllands kommuner

De midtjyske landsbyer skal blive bedre til at samarbejde om at udvikle fremtidens landsby. For at skyde arbejdet i gang afholder arbejdsgruppen bag projekt Gentænk Landsbyen lørdag d. 5. oktober 2013 en workshop for Region Midtjyllands kommuner. Projektet er støttet af Aarhus 2017.

Projekt Gentænk Landsbyen arbejder for at skabe nye muligheder for de midtjyske landsbyer. Den stigende affolkning af landområderne er en stor udfordring, som forstærker landsbyernes behov for at gentænke sig selv som bosted og samlingssted og på den måde fremme landsbyfællesskabet. Projekt Gentænk Landsbyen vil hjælpe landsbyerne med at danne netværk og udveksle erfaringer – og på den måde inspirere og motivere landsbyerne til aktivt at udvikle fremtidens landsby.

Medarbejdere fra kommunernes kultur- eller landdistriktsområde er lørdag d. 5. oktober inviteret til en arbejdsworkshop, hvor de i fællesskab skal drøfte formen og indholdet af det videre forløb i Gentænk Landsbyen.

Workshoppen danner grundlag for planlægningen af det videre samarbejde med landsbyerne.

Formålet med workshoppen er:
- at skabe et fælles tankesæt om projektet og den videre proces i forløbet
- at diskutere hvordan Gentænk Landsbyen bedst organiseres
- at diskutere hvilke temaer, der fylder i de enkelte landdistrikter
- at drøfte hvordan projekt Gentænk Landsbyen kan være med til at skabe større sammenhæng mellem landdistriktspolitikken og kulturpolitikken i den enkelte kommune
- at drøfte hvordan medfinansieringen til de enkelte Aarhus2017-projekter kan udmøntes i praksis, når der ikke er tale om ét stort projekt men derimod flere mindre (og lokale) projekter under den samme paraply
- at drøfte sammenhængen mellem på den ene side en tydelig og genkendelig struktur, der passer ind i de eksisterende systemer og ordninger i kommunerne, og på den anden side projektets behov for at kunne give plads til det, der ikke engang findes endnu