Frivillighed og fællesskab

De frivillige spiller en stadigt større rolle, og ifølge direktør for Tuborgfondet Anne Marie Skov, så er dette bare begyndelsen. Hun mener, vi kommer til at se helt nye former for frivillighed folde sig ud i de kommende år.

”Frivillighed spiller en stadigt større rolle i samfundet. Både på områder, hvor man traditionelt ser mange frivillige – i kulturen, sporten og på det sociale område. Og i stigende grad løser frivillige også mange væsentlige opgaver i en trængt offentlig sektor, hvor der skal spares og hvor vi bliver flere ældre og færre hænder.” Ordene kommer fra direktøren for Tuborgfondet Anne Marie Skov.

Som direktør for Tuborgfondet har hun været med til at donere 2,7 millioner kroner til udviklingen af Aarhus 2017s frivilligprogram. Pengene skal bruges til at ”styrke området og arbejde for vedvarende udvikling på frivillighedsområdet - også i årene efter 2017.”

Læs: Aarhus 2017 og 'ReThinkerne'

”Der er så meget grøde i det her område lige nu, frivillighedsområdet er inde i en rigtig spændende udvikling. Og sådan et stort projekt som Aarhus 2017 er et godt eksempel, hvor vi gerne vil være med til at samle erfaringer og vigtig viden," siger Anne Marie Skov. 

Strategi for frivillige
Hun er også kvinden bag Tuborgfondets nye strategi ”En del af fællesskabet”, som slår helt nye toner an, når det gælder frivillighed. Her er visionen, at Tuborgfondet fortsat støtter den mangfoldighed af foreninger og frivillige initiativer, fonden traditionelt har støttet. Og som noget nyt engagerer sig som en aktiv partner i at skabe bæredygtig udvikling på frivillighedsområdet. 

”I Tuborgfondet ønsker vi at give mennesker muligheden for at være med i engagerende fællesskaber. Både inden for de mere traditionelle områder; kultur, musik og idræt. Og så er det vores ambition at komme til at spille en meget mere aktiv rolle i forhold til de folkelige fællesskaber og samfundsmæssige initiativer, som udspringer af frivillighedstanken,” siger Anne-Marie Skov, som mener, at der ligger et væld af uopdyrkede muligheder i frivillighedsarbejdet. 

”Tag for eksempel ”Venligboerne”. Det er en bevægelse, der er opstået spontant, baseret på frivilligt arbejde, som svar på et akut samfundsmæssigt problem.” 

Nye perspektiver
Men også samspillet mellem erhvervslivet og frivillighedsområdet er et nyere felt, som Anne Marie Skov ser spændende perspektiver i.

”Der er så mange muligheder og nye initiativer, som vi kun har set en brøkdel af indtil videre: mentorordninger, socialøkonomiske virksomheder. Hele samspillet hvor vi kan bruge hinandens kompetencer. Jeg tror, at vi får nogle nye former for frivillighed at se, som vi slet ikke kender til endnu.”

Læs også: "Man må finde sin egen måde at være frivillig på"

Læs også: De frivillige gør hele forskellen 

Direktør for Tuborgfondet, Anne Marie Skov, har en ambition om at Tuborgfondet skal spille en meget større rolle i udviklingen af hele frivillighedsområdet.

Direktør for Tuborgfondet, Anne Marie Skov, har en ambition om at Tuborgfondet skal spille en meget større rolle i udviklingen af hele frivillighedsområdet.