For at kunne opleve kultur skal man også investere i kultur

World Translation A/S er en af Aarhus 2017s sponsorer. Her fortæller direktør Ib Brandt Jørgensen om, hvorfor de har valgt at støtte kulturhovedstadsprojektet og hvordan de selv har brugt temaet ’Let’s Rethink’ til at gentænke deres virksomhed.

"Hos World Translation A/S er vi bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar. Derfor vil vi gerne engagere os i og bidrage til et sundt samfund og erhvervsliv, både lokalt og globalt. Vi ønsker især at værne om det danske kulturliv, da vi ønsker at skabe arbejdspladser og vækst i Danmark. Sponsoratet til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 giver os mulighed for at støtte kulturlivet i vores nærmiljø.

Det er vigtigt for os at pleje det kulturelle i vores lokalområde, da et velplejet kulturliv fra et samfundsøkonomisk perspektiv er tegn på et velfungerende samfund.

Vi tror på, at kulturhovedstadsprojektet vil øge fokusset på Aarhus og Danmark som helhed. Et øget fokus på Danmark kan betyde positiv effekt på Danmarks image og øget salg til udlandet. Vi forventer derfor, at kulturhovedstadsprojektet kommer til at skabe arbejdspladser, nationalt såvel som lokalt.

At støtte Aarhus 2017 allerede fra 2014 var et bevidst valg fra vores side. Selvom året 2017 virker langt væk, skal vi allerede nu i fællesskab bakke op om en så fantastisk mulighed for at få Aarhus og omegn på verdenskortet. Vi ønsker at være inspirationskilde over for vores kolleger i erhvervslivet. Det betyder sommetider, at man skal gå foran og vise vej.

Med vores sponsorat til en årlig værdi af 75.000 kr. fra 2014 til og med 2017 viser vi andre erhvervsfolk, at vi har tiltro til kulturhovedstadsprojektet, og at vi er villige til at gøre en ekstra indsats for, at alle får en rigtig god oplevelse.

World Translation har kontor i Aarhus og har dermed en direkte forbindelse til byen. Vi har en klar vækststrategi, som kun kan gennemføres ved hjælp af vores dygtige medarbejdere og endda flere af dem. For at holde fast ved borgerne og for at tiltrække yderligere kvalificeret arbejdskraft til området skal der findes et livligt kulturliv, en god infrastruktur og innovative virksomheder.

Der skal ske noget i Aarhus, for at byen forbliver interessant. Vi er overbeviste om, at Aarhus 2017 kan være bindeleddet mellem erhverv, kultur, kunst og mennesker, og dermed bidrage til områdets udvikling."

Let’s Rethink
"World Translation begyndte som et almindeligt oversætterbureau. I tidens løb opdagede vi, at kunderne ikke kun havde brug for oversættelse, men også brug for hjælp til deres produktdokumentation.

I denne sammenhæng gjorde vi brug af kulturhovedstadens tankesæt ”Let’s Rethink”. Hvad betyder det at være et oversætterbureau? Hvordan kan vi hjælpe vores kunder bedst? Hvordan kan vi adskille os fra andre bureauer?

Vi gentænkte måden at være et oversætterbureau på og begyndte at tilbyde ydelser på fagområdet teknisk dokumentation. Vi kan fx skrive manualer og brugsvejledninger for vores kunder, og hvis de skal eksportere deres produkter, kan vi også oversætte dokumenterne for dem – en helhedsløsning.

Men ikke nok med det - vi tilbyder også en uddannelse i teknisk kommunikation for alle, der beskæftiger sig med produktdokumentation. Vores TCTrainNet-uddannelse er enestående i Danmark. Ved at kombinere disse tjenesteydelser skabte vi forandring og udviklede os til et unikt oversætterbureau," slutter Ib Brandt Jørgensen.