Filmprojekt: RETHINKING THE BRICKS

Aarhus 2017 støtter ambitiøst filmprojekt, hvor filmfolk, et animationsbureau og tre fremtidige kulturprojekter samarbejder om at skabe en fælles filmfortælling. Samarbejdet og projektet bliver et af de første fysiske resultater af et længerevarende partnerskab.

Det er Fængslet i Horsens, Arsenalet i Viborg og Den ny Maltfabrik i Ebeltoft, der igennem de seneste år har samarbejdet omkring udviklingen af fremtidens kreative platforme. Sådan beskriver de sig selv, og det er ikke helt ved siden af, idet de respektive kommuner Horsens, Viborg og Syddjurs har de tre locations som store strategiske indsatsområder.

”Det er utroligt givende at arbejde på tværs i regionen, og jeg glæder mig til at se vores samarbejde tone frem på det store lærred,” fortæller chef for Fængslet Claus Pettersson.

Også hos Aarhus 2017 er der begejstring for, at kulturfyrtårne finder sammen i nye partnerskaber:

”Formålet med Aarhus 2017 er blandt andet at booste kulturen i hele Region Midtjylland, og det er glædeligt, at vi kan bidrage med midler, som på en gang udvikler disse kulturelle fyrtårne, skaber tværregionalt samarbejde, og som kan hjælpe institutionerne til at få flere internationale samarbejdspartnere,” siger Rebecca Matthews, administrerende direktør i Aarhus 2017.

En film til den internationale kreative scene
Det aktuelle filmprojekt er en vision om at skabe et medie til at kunne kommunikere internationalt. At kunne fortælle den gode historie på tværs af grænser i forhold til potentielle europæiske interessenter og mulige samarbejdspartnere. 

Fortællingen er historien om de tre kreative væksthuse i Aarhus 2017, men også en historie om tre markante stykker historisk arkitektur, der er på vej mod forvandling.

FÆNGSLET: Bygget i 1853 som Danmarks første egentlige Fængsel. Arkitekturen er inspireret af udenlandske forbilleder.

ARSENALET – Viborg kaserne: Garnisonsby fra 1865. Hovedbygningen er fra 1924 i røde mursten i neoklassicistisk stil.

MALTFABRIKKEN: Bygget i 1861. Industri og kulturmiljø. Det mest markante bygning i Ebeltofts skyline.

Noget af det, der limer de tre projekter sammen er deres fælles udgangspunkt i bevaringsværdige bygninger. Fængslet, Arsenalet og Den ny Maltfabrik er på hver deres måde en historie med overskriften ‘nyt liv i kulturhistoriske bygninger’. 

De tager udgangspunkt i hver deres fysiske sted og har store tanker om fremtiden, mens de udnytter ressourcerne i ca. 150 års kulturarv. 

Det handler også om byudvikling
Under temaet ‘fra udkant til forkant’ bliver projekterne katalysatorer i en byudvikling, der anvender de stedbundne ressourcer (her fabrik // fængsel // militærkaserne) til at bringe byerne fra fortid til fremtid!

I Horsens er Fængselsbyen på vej mod oplevelsesby, i Viborg er den helt store satsning på animation, og i Ebeltoft blandes kultur og kreative erhverv til glæde for turister og lokale.

Hovedfilmen bliver en dokumentar på engelsk, der viser de tre steder, deres historie og særlige kendetegn. Samtidigt portrætteres stederne som kommende kreative platforme. 

Premieren for filmen bliver ved Aarhus 2017s udstilling i Ridehuset 14 – 18 april 2015.

For yderligere information, kontakt:
Kristian Krog
Leder af Den ny Maltfabrik
Mail: kk@nymalt.dk
Tlf. +45 2262 6431