FÆNGSLET får Region Midtjyllands turismepris

FÆNGSLET i Horsens fik tirsdag 16. januar 2018 TurismeVÆKSTprisen 2017, da Region Midtjylland ved regionens årlige turismekonference uddelte priser. FÆNGSLET modtog hovedprisen for på få år at have forvandlet sig fra en lukket verden til en åben oplevelsesvirksomhed i vækst. Museum Jorn i Silkeborg og Det Grænseløse Køkken fra Ebeltoft fik hver en temapris for Aarhus 2017-projekter.

Fakta som ca. 180.000 besøgende og en FULDMÅNE Event i kulturhovedstadsåret 2017, 18 fastansatte og modtager af en stor engelsk pris som "bedste internationale museum" er med til at understrege udviklingen for FÆNGSLET.

Blandt de ni kandidater til TurismeVÆKSTprisen 2017 valgte regionsrådet netop FÆNGSLET i Horsens som et foregangseksempel på, hvordan en turistattraktion i Region Midtjylland har formået at skabe vækst og beskæftigelse – og tænke internationalt.

"FÆNGSLET har målrettet arbejdet med at produkt- og oplevelsesudvikle det, der engang var et statsfængsel. Det er originalt og særligt for Horsens, at stedet formår at bruge sin fængselshistorie så levende. FÆNGSLET er et fyrtårn for Horsens og brander både byen og Region Midtjylland som et virkelig autentisk og interessant sted at besøge – både for danske og udenlandske gæster. Og så må vi ikke glemme, at aktiviteterne skaber en meromsætning for byens andre serviceerhverv," sagde regionsrådets 1. næstformand Hanne Roed (R), der overrakte hovedprisen til FÆNGSLETs direktør Astrid Søes Poulsen på regionens turismekonference i Remisen i Brande. Med prisen følger 75.000 kr.

I det, der indtil 2006 var Horsens Statsfængsel og i 2012 åbnede som FÆNGSLET, kan man i dag bl.a. gå på museum, holde konferencer, gå til koncerter, overnatte og kravle gennem en flugtkonges tunnel

Temapriser til attraktioner i Silkeborg og Ebeltoft
I alt 11 turistaktører var indstillet til temapriserne ”Kulturturisme som ny vej til vækst og udvikling” og ”Innovation i turismen”.

Aarhus 2017-projektet Det Grænseløse Køkken fra Ebeltoft fik innovationsprisen for at have skabt et unikt oplevelsesrum ved den gamle maltfabrik i byen, hvor lokale og turister på tværs af kulturskel kan mødes om den gode madoplevelse.

Museum Jorn i Silkeborg fik kulturturismeprisen for Aarhus 2017-udstillingen Jorn+Munch. Den blev til bl.a. gennem et internationalt samarbejde og med fokus på at få flere udenlandske turister. Udstillingen gav 70.000 besøgende på tre måneder.

Om priserne og turisterhvervet i Region Midtjylland:
- TurismeVÆKSTprisen har været uddelt årligt siden 2012.
- Prisen er tredelt. Der uddeles en hovedpris på 75.000 kroner samt en skulptur af den midtjyske kunstner Thomas Andersson og to temapriser på hver 25.000 kroner.
- De tidligere modtagere af hovedprisen er: JyllandsAkvariet i Thyborøn (2016), Fuglsøcentret i Mols Bjerge (2015), NorthSide Festival i Aarhus (2014), Djurs Sommerland (2013) og Small Danish Hotels (2012).
- I 2017 var ni turistaktører indstillet til hovedprisen og i alt 11 var indstillet til de to temapriser.
- Priserne skal anerkende det midtjyske turisterhverv i bestræbelserne på at vækste og have et internationalt udsyn med tiltag og løsninger, der kan være til inspiration for andre.

Turisterhvervet i Region Midtjylland havde i 2016 en omsætning på 16,8 mia. kroner, og 20.500 var beskæftiget inden for turismen.