Evalueringen af Aarhus 2017 er i fuld gang

Når Aarhus i 2017 bliver europæisk kulturhovedstad, vil forskere fra Aarhus Universitet længe have været i gang med at evaluere begivenheden.

Selvom der stadig er flere år til den store kulmination i 2017, er evalueringen af kulturhovedstaden allerede gået i gang. Og det er der en god grund til, forklarer projekt- og forskningsleder Louise Ejgod Hansen: "Det nytter jo ikke, at vi først lærer noget i 2018. Aarhus bliver aldrig Europæisk Kulturhovedstad igen og derfor er et af formålene med evalueringen netop også, at vi skal lære undervejs."

Begyndelsen på det store arbejde blev markeret i april måned, hvor rethinkIMPACTS 2017 afholdte fem åbne workshops for alle med interesse for kulturhovedstaden. Her fik deltagerne mulighed for at give deres input til evalueringsarbejdet og hjælpe med at konkretisere de store og visioner om sammenhængskraft, økonomisk vækst og kulturel kvalitet, så de kan måles og vejes.

Fælles for de mange input var et ønske om at lære af processen og give plads til at skabe læring i praksis. Dette ønske deles af administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews: ”Jeg glæder mig over det tætte samarbejde med Aarhus Universitet. RethinkIMPACTS 2017 betyder, at vi løbende kan justere, så vi hele tiden holder den rette kurs. På den måde kan vi sikre, at projektet får varig effekt i byen og regionen."

Det næste skridt i evalueringsprocessen bliver at kombinere de mange input fra de 5 workshops med Aarhus 2017s egne strategiske målsætninger, samt at fortsætte med at hente inspiration fra andre forskningsprojekter og ikke mindst fra tidligere kulturhovedstadsevalueringer.

Du kan læse mere om rethinkIMPACTS 2017 og evalueringsarbejdet her.

Fakta om rethinkIMPACTS 2017:
rethinkIMPACTS 2017 er et strategisk samarbejde mellem Aarhus 2017 og Aarhus Universitet, som har til formål at undersøge, hvilke resultater og effekter det får, at Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Evalueringen ledes af et projektteam bestående af projekt- og forskningsleder Louise Ejgod Hansen, evalueringsansvarlig Hans-Peter Degn og en medarbejder fra Aarhus 2017, der som interessentansvarlig skal sikre, at der er en løbende dialog med de mange involverede i Aarhus 2017.

Allerede nu er der igangsat ni forskningsprojekter på Aarhus Universitet, der alle bidrager til evalueringen.