Evaluering af RETHINK-projekter

I foråret bevilgede Aarhus 2017 penge til 24 mikroprojekter, der alle var udarbejdet af regionens unge i alderen 18-30 år.

Midt i august var det blevet tid til at evaluere projektforløbet og Aarhus 2017 og rethinkIMPACTS 2017 inviterede derfor de unge projektledere til en evalueringsworkshop. Her blev der udvekslet erfaringer projektlederne imellem og videregivet anbefalinger til Aarhus 2017, som de kan tage med sig når de i 2015 og 2016 igen skal uddele penge til mikroprojekter.

Fælles for projektlederne var, at de oplevede projektforløbet som en succes. Også selvom projekterne nogle gange måtte revurderes undervejs. 

De har haft meget frie hænder og derfor har de kunnet bruge projektet som en legeplads, hvor de har kunnet udvikle sig og lære nyt omkring skabelsen af kultur.

Projektlederne efterspurgte et tættere samarbejde med Aarhus 2017, et bedre netværk projekterne imellem, samt en mentorordning, hvor tidligere mikroprojektledere kan dele deres viden med nye projektledere. For mange projektledere var det nemlig første gang, de skulle prøve at føre et projekt ud i livet.

Til workshoppen deltog også Jan Løhmann og Birgit Eriksson, der begge er forskere på rethinkIMPACTS 2017-projektet ”Deltagende medborgerskab”. De fik her et indblik i, hvad der motiverer de unge til at indgå i disse kulturprojekter og hvad de har fået ud af at stable et mikroprojekt på benene. 

For flere af de unge har disse mikroprojekter givet dem blod på tanden til at arbejde videre med kulturprojekter. 

Gitte Just, programdirektør for Aarhus 2017, er glad for evalueringen:

”Disse mikroprojekter er meget vigtige for Aarhus 2017. De unges engagement og iderigdom er både inspirerende og god læring for os, og jeg glæder mig allerede til at uddele fondsmidler til en række nye små projekter i 2015,” fortæller Gitte Just.