Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017: Varige spor og en ny begyndelse

Hvilke varige spor vil Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 skabe, og hvordan kan vi sikre en positiv udvikling for Aarhus og Region Midtjylland mange år fremover?

Disse spørgsmål og mange flere bliver behandlet i dag, mandag 13. marts, når 200 politikere, kulturaktører, erhvervsfolk og turismeorganisationer samles på konferencen ”Varige spor og en ny begyndelse”. På konferencen fremlægger Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 de vigtigste varige spor af Kulturhovedstaden. Spor, som er identificeret sammen med mere end 100 samarbejdspartnere.

”Året som Europæisk Kulturhovedstad vil efterlade en række varige spor; øget international synlighed vil tiltrække mange besøgende og dermed skabe vækst for vores virksomheder og kreative erhverv. Men det kræver, at der bygges videre på det, som er skabt - og planlægningen begynder allerede nu,” siger adm. direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews og uddyber: ”I arbejdet med strategien har vi fået et klart budskab fra vores interessenter: Vi har nået et nyt niveau. Vi skal fastholde momentum og bruge Aarhus 2017 som udgangspunkt for yderligere udvikling. Vi skal fortsætte med at bruge kultur som driver for udvikling og sætte nye ambitiøse mål, vi kan nå i fællesskab. Aarhus 2017 har været en katalysator og en ny begyndelse – arbejdet begynder for alvor i 2018”.

På baggrund af input fra de mange kerneinteressenter anbefaler Aarhus 2017, at der fremover forfølges fire overordnede spor:

Et politisk og organisatorisk spor, som blandt andet omfatter de omfattende tværgående samarbejder og nye partnerskaber mellem kommuner, erhverv og kultur samt den omfattende kompetenceudvikling af medarbejdere og kulturaktører, der har fundet sted i forbindelse med udvikling og implementering af Aarhus 2017.

Et kunstnerisk og kulturelt spor, der har fokus på det kulturelle løft, som Aarhus 2017 har skabt sammen med lokale, nationale og internationale partnere – 70 procent af Aarhus 2017’s program er udviklet i samarbejde med en eller flere internationale partnere. Et andet varigt spor er de kunstværker og udstillinger, der forbliver i Region Midtjylland, eksempelvis Nathan Coleys lysende værker ”The Same for Everyone”, som også i årene efter 2017 vil inspirere borgere og besøgende til at gentænke.

Kommunikation og involvering. Borgerinvolvering har været en central del af Kulturhovedstaden fra begyndelsen. Dette afspejles blandt andet i det omfattende frivilligprogram og i deltagelsen i kulturprogrammet, hvor kulturinstitutionerne melder om udsolgte forestillinger, rekordstore besøgstal samt 2 tilstrømning af nye publikumsgrupper. Mere end 50 procent af kulturtilbuddene er gratis for publikum og dermed medvirkende til at tiltrække nye målgrupper. En lang række af Aarhus 2017’s aktiviteter er målrettet børn, hvilket medvirker til at lægge grundstenen til en ny generation af kulturbrugere.

Partnerskaber og fundraising. Aarhus 2017 har faciliteret samarbejde mellem kultur og erhverv samt udviklet nye offentlige/private partnerskaber med fokus på gensidig udveksling, hvilket er medvirkende til en positiv indstilling overfor sponsorater til større kulturbegivenheder i fremtiden.

Tilsammen spor, der kan bygges videre på, for fortsat at udvikle Region Midtjylland som en stærk europæisk region, som tiltrækker nye talenter, virksomheder, turister.

”Aarhus 2017 tiltrækker positiv opmærksomhed til hele regionen, når vi inviterer Danmark og resten af verden til spektakulære oplevelser. Med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er vi gået fra at være en by i Europa til at være en europæisk by. Vi har en unik mulighed for at skabe fortsat udvikling og tiltrække talent, handel og turister til regionen - og den skal vi bruge,” siger formand for Aarhus 2017’s bestyrelse, Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune.

Og ifølge regionsformand Bent Hansen, der er medlem af Aarhus 2017-bestyrelsen, har de mange års forberedelser til året som Europæisk Kulturhovedstad allerede skabt langsigtede effekter. ”Vi kan allerede nu konstatere flere positive effekter af kulturhovedstadsåret – og et af de allervigtigste er det brede regionale samarbejde, der er etableret på kulturområdet. Europa-Kommissionen har ved lejligheder fremhævet dette som en særlig kvalitet ved Aarhus 2017, og blandt de kommende europæiske kulturhovedstæder er der stor interesse for at lære mere om de erfaringer, vi har gjort med samarbejdet på tværs af kommunerne”.

Læs mere i vores legacypublikation: Vores Varige Spor: En Ny Begyndelse her.