ECoC topmøde i Riga

Over 50 personer fra 22 forskellige Europæiske Kulturhovedstæder (2005 - 2018) deltog i en tre-dages konference i Riga 15.-16.-17. november, hvor Aarhus 2017 naturligvis også var repræsenteret.

Konference omfattede to hovedtemaer: ”Neighbourhoods and local cultural strategies” med 14 præsentationer, samt ”Evaluering af Best Practice” med indlæg fra alle byer omkring en række temaer, bl.a. marketing / information, sponsering / finansieringsmodeller, inddragelse, relationer med staten, turisme mm. Derudover var der drøftelser af planerne for ECoC programmet fra 2019 og frem.

Der blev præsenteret mange oplysninger og konkrete cases, som er relevante for Aarhus 2017.

Derudover gav konferencen mulighed for at etablere tættere bånd og få etableret samarbejder med de øvrige kulturhovedstader.