DemokratiStafetten er rundt i regionen

DemokratiStafetten er et regionalt projekt, som bevæger sig fra kommune til kommune. Stafetten har fokus på unge og udvikling af biblioteket som et demokratisk rum. I alt 18 biblioteker samarbejder og målet er, at kommunerne vil blomstre af aktivitet omkring demokrati og medborgerskab for og med unge. DemokratiStafetten er støttet af Aarhus 2017 og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

På Kulturmødet på Mors i august 2015 blev DemokratiStafetten sat i gang, og hen over året vil Stafetten både fysisk og virtuelt bevæge sig fra kommune til kommune. Stafetten slutter af med en ungdomsdemokratisk festival, først i 2016 på Kulturmødet på Mors og derefter i forbindelse med kulturhovedstadsåret i 2017.

Den fysiske stafet er i form af en 10-personers samtalecykel, som gør ophold i hver kommune i enten 7 eller 14 dage. I disse uger skal hver kommune fyldes af aktiviteter omkring demokrati og medborgerskab og målet er, at de unge selv skal involveres i planlægningen og afviklingen af aktiviteterne.

”Unge som gruppe har en lav deltagelse i det formelle demokrati, derfor er det en interessant udfordring, at det netop er de unge, som er målgruppen,” fortæller DemokratiStafettens projektleder Peter Hauchrog Hesselberg fra Herning Bibliotekerne, og fortsætter:  

”Vi skal involvere og motivere de unge til at være aktive medspillere i demokrati og samfund, men vi vil også udvikle og synliggøre biblioteket som platform og gentænke biblioteket som demokratisk arena.”

De unge skal tage del
Demokrati er det overordnede tema for projektet, og det skal forstås i det brede perspektiv. Det handler om politik, demokratiske processer og fællesskaber. Bibliotekerne sætter rammen for mange af arrangementerne,men det er de unge, som skal på banen, når aktiviteterne planlægges og afvikles.

”Det er vores mål, at hver kommune skal afvikle minimum 10 aktiviteter, mens de har Stafetten, og de unge skal stå for at afvikle 50 % af disse. Vi vil give de unge værktøjer, så de selv kan generere ideer og tage teten på arrangementer. Og så er det jo en fantastisk mulighed for dem til selv at sætte noget på dagsordenen,” siger Peter Hauchrog Hesselberg.  

For eksempel har de unge selv arrangeret en stor Halloweenfest i Randers, en facebookbaseret demokratiworkshop i Favrskov og en udendørs koncert i Silkeborg.

Bibliotekerne rykker sig
Peter Hauchrog Hesselberg er meget tilfreds med projektet og erfaringerne har været rigtig gode indtil videre. Det har også vist sig, at det ikke kun er de unge, som lærer nye ting.

”Bibliotekerne har virkelig også rykket sig, og de er blevet skubbet lidt ud over kanten. De har været vant til selv at planlægge arrangementer og aktiviteter, men nu har de inviteret de unge med til ideudviklingen, og det har krævet, at de skulle turde træde et skridt tilbage og lade de unge tage styringen.”

Peter Hauchrog Hesselberg håber, at DemokratiStafetten vil leve videre efter 2017, hvor projektet officielt slutter, og at man kan bygge videre på det netværk af  unge, som bliver etableret, mens stafetten er rundt i kommunerne.

”Vi håber, at projektet lever videre rundt i kommunerne efter DemokratiStafetteten er givet videre til de næste, ved at bibliotekerne fortsætter med at inddrage det netværk af ungeambassadører, som de gerne skulle få etableret med projektet,” forklarer Peter Hauchrog Hesselberg.

For øjeblikket er DemokratiStafetten i Norddjurs, og herefter går turen til Syddjurs, før den holder julepause.

Du kan finde ud af, hvor stafetten skal på besøg næste gang og læse mere om projektet her.