Bustur til herremandens kirker

Oplev en ukendt side af landsbykirkernes historie, når Dansk Center for Herregårdsforskning inviterer på bustur til kirkerne omkring Gammel Estrup. På turen fortælles bl.a. historien om, hvordan fortidens herremænd kunne fremvise deres pragt og magt i gravmæler og kirkeinventar.

Lørdag 19. marts inviterer Dansk Center for Herregårdsforskning til en spændende rundtur, der følger den århundredegamle forbindelse mellem herregårde og lokalområdets kirker. Turen begynder med en omvisning på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og fortsætter derefter ud i kulturlandskabet til tre af de kirker, som tidligere hørte under herregården, nemlig Auning, Fausing og Øster Alling kirker. Vi hører om kirkernes historie og ser nærmere på de spor, som Scheel-slægten fra Gammel Estrup har efterladt sig.

”Kirkerne rummer en mængde historiske spor, der fortæller en fascinerende historie om de tætte bånd til herregården og dens beboere. De færreste tænker i dag over, at kirkerne tidligere var i privat eje. Men ser man nærmere efter, vil man finde inventar og gravmonumenter, som er skænket af kirkernes ejere – herskabet på herregården. Udsmykningen af kirkerne var en mulighed for at demonstrere sin religiøsitet hvor alle ville få øje på den – i kirken. Men måske tjente det også mere jordnære hensigter som at fremvise sin rigdom og indflydelse i lokalsamfundet,” fortæller ph.d.-studerende Rasmus Skovgaard Jakobsen fra Dansk Center for Herregårdsforskning, der er omviser på turen.

Turen indledes med et foredrag og en særomvisning på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, hvor man kan blive klogere på de to slægter Brock og Scheel, som ejede herregården gennem 600 år. Efter en frokost i Den Gamle Stald fortsætter turen i bus til Auning, Fausing og Øster Alling kirker, hvor herregårdens historie knyttes sammen med kirkernes udsmykning:

”I arkitekturen, i kalkmalerier, på altertavler, prædikestole og kirkebænke, kirkeklokker og lysestager, på gravsten, epitafier, monumenter og i slægtens særligt indrettede gravkapel – overalt finder vi historiske spor efter Scheel’erne fra Gammel Estrup. Vi vil gerne vise nutidens lokalbefolkning en skjult og mindre kendt side af kulturlandskabet, nemlig herregårdens indflydelse på kirkerne,” udtaler projektmedarbejder Anders Sinding, der er guide på busturen.

Læs mere om arrangementet