Bæredygtighed hele vejen rundt

Bæredygtighed er en vigtig værdi i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. I Region Midtjylland arbejdes der hårdt på at sikre, at bæredygtighed går på tværs af kulturliv, erhvervsliv og uddannelsessektoren. Bæredygtighed skal med andre ord gå hele vejen rundt.

Solceller, lokalt dyrket og økologisk mad, biologisk nedbrydelige rengøringsmidler, tekster som trykkes på træbænke og andre bæredygtige materialer, affald som ressource…. Der er ingen grænser for, hvor og hvordan vi kan skabe bæredygtige events, organisationer og projekter.

Og Aarhus og resten af Region Midtjylland er gode til det – men målet er at blive endnu bedre og synliggøre de mange gode initiativer på bæredygtighedsområdet endnu mere. Både på uddannelsesområdet, i virksomheder og på regionens kulturinstitutioner.

Fra 28.-31. oktober arrangerer Aarhus Universitet i samarbejde med Samsø Energiakademi og Aarhus 2017 konferencen RE-DO med fokus på bæredygtighed. Konferencen får besøg af en række velrenommerede udenlandske eksperter, der alle forsker i bæredygtighed. Temaet RE-DO henviser til, at bæredygtighed har været, er og er nødt til fortsat at udvikle sig til at være noget, vi gør som en del af vores daglige praksis. Konferencen henvender sig til alle med en interesse i bæredygtighed.

Erhvervslivet skal med
På samme dag som åbningen af RE-DO konferencen inviterer Erhverv Aarhus’ bæredygtighedsklynge under navnet Rethink: Sustainable Society 2017 til en 1-dags konference kl. 11.30-15.00 på Hotel Scandic Aarhus City. Her kan regionens erhvervsliv mødes og udveksle erfaringer – og gentænke og udfordre sig selv og hinanden til at blive endnu mere bæredygtige.

“Konferencen bliver startskuddet på en fælles international markedsføring af alt det, danske virksomheder kan inden for bæredygtighed. Danmark er foregangsland på bæredygtig innovation. Med vores virksomheder i front er vi på tværs af sektorer i gang med at skabe et bæredygtigt samfund. Vi oplever en stor interesse fra erhvervslivet i at vise deres løsninger frem, og vi håber at mange flere virksomheder vil være med. Målet er at markere og markedsføre Danmark som et internationalt fyrtårn i bæredygtighed,” fortæller projektleder Sussi Bianco og uddyber:

”Rethink: Sustainable Society 2017 har en vision om at fremhæve og være med til at udvikle bæredygtige løsninger på globale udfordringer; løsninger, der går på tværs af de traditionelle søjler og sektorer. Sammen kan vi tænke nyt, forretningsmæssigt stærkt og innovativt. Sammen kan vi profilere os internationalt,” siger Sussi Bianco.

Netop den internationale dimension er et vigtigt spor for Rethink: Sustainable Society 2017. Og derfor er konferencen også lagt på dagen for åbningen af RE-DO konferencen, i håbet om at skabe en synergieffekt mellem de to konferencer og tiltrække de internationale gæster, som er tilmeldt RE-DO konferencen. På den måde er der mulighed for at skabe et match mellem de udenlandske konferencedeltagere og de danske virksomheder.

Rethink Sustainable Society Challenge
På konferencen kan man blandt andet høre mere om ”Scandic Rethink Sustainable Society Challenge”, hvor dygtige forskere, studerende, borgere og erhvervsledere giver skræddersyet inspiration til Hotel Scandic, som arbejder på at blive landets første 100% bæredygtige hotelkæde i 2017.

På konferencen kan de deltagende virksomheder efterfølgende ansøge om selv at deltage i en Rethink Sustainable Society Challenge. Ved at gennemføre udfordringen indskriver virksomhederne sig også som et af de gode eksempler på bæredygtighed og kan dermed inspirere andre til også at skride til handling – både regionalt, nationalt og internationalt.

Fakta: De gode eksempler
Bæredygtighed er et parameter i vores samfundsudvikling, som afspejler de værdier og den kultur, der nærer og driver samfundet; og dermed også vores virksomheder. Derfor er bæredygtighed i stigende grad en del af strategien inden for mange erhverv.

Virksomheder arbejder i krydsfeltet mellem bæredygtige værdier og bundlinje. De kan vælge at optimere produktion og drift; at udnytte deres ressourcer mere effektivt; tilbyde kunderne en bæredygtig livsstil og sigte på muligheden for en stærk branding. Det nye fokus kan blive et springbræt for innovation i drift, produktion, produkt/ydelse, markedsføring og – måske - mere langsigtede prioriteringer og nye forretningsmodeller.

IKEAS nye bygning er indrettet med strømbesparende LED lys og Solceller på taget. Samtidig udvikler de en bæredygtig møbellinje, der er designet til at blive købt tilbage og elementerne genbrugt. Region Midtjylland arbejder på at minimere spild i arbejdspåklædning i forbindelse med skift af underleverandør; Kiermar A/S har udviklet en ny type ”deeppress” til stålindustrien, der kraftigt reducerer både materiale- og energiforbrug, transportudgifter og forurening; og MH Furniture udvider deres eksportmarked med bæredygtigt sofadesign.

Hotel Scandic Aarhus City
Bæredygtighed har været en grundsten i opførelsen af Scandic Aarhus City, der siden sin åbning i juni 2012 har været Svanemærket.

Svanemærkningen er en anderkendelse af hotellets omfattende implementering af grønne løsninger - lige fra køkkenet i kælderen, hvor madspildet systematisk reduceres, til det solcellebeklædte tag, hvor 90 procent af strømmen til hotellets værelser genereres. Dette er blot to af en lang række initiativer, der gør Scandic Aarhus City til bannerfører inden for bæredygtig hoteldrift. Hotelkæden har en målsætning om at blive landets første 100% bæredygtige hotelkæde i 2017.

Samsø Energiakademi og WorldPerfect
Samsø har på 10 år formået at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi. Samsø Energiakademi og bæredygtighedsbureauet WorldPerfect er operatører for Aarhus 2017, og står bag bæredygtighedsmodellen Aarhus Sustainability Model, som er den første model i verden, der giver kulturaktører og kulturprojekter et værktøj til at arbejde med bæredygtighed. Modellen lægger op til en ny måde at tænke på, og viser forskellige indgange til både små og store handlinger i en bæredygtig retning.

Modellen fungerer også som et udstillingsvindue for virksomheder og aktører, der allerede har integreret bæredygtige løsninger. Sidst men ikke mindst har modellen et internationalt sigte med det formål at inspirere og inspireres af hele verden ud fra tesen om at arbejde lokalt, men tænke globalt.

Summit2017
Summit2017 har som mål at gøre bæredygtighed cool og letforståeligt. I 2017 inviteres 1.000 globale, unge talenter inden for bæredygtighed til Danmark, hvor de skal samarbejde om at finde nye løsninger for bæredygtig, økonomisk vækst. De unge vil lære at benytte et bæredygtighedsredskab, som gør det muligt på en let, effektiv og visuel måde at hjælpe virksomheder og byer med at komme fra A til B inden for bæredygtighed. Projektet kulminerer i 2017 med en bæredygtighedsfestival på Havnen i Aarhus.

Projektet er udviklet af Global Citizen, der er en non-profit organisation i Aarhus, som de seneste 12 år har arbejdet sammen med over 200 mennesker for at sætte en dagsorden omkring bæredygtighed og udvikle redskaber, der har opnået høj anerkendelse blandt internationale aktører inden for bæredygtighed. Initiativet bygger bl.a. på en unik alliance mellem nationale og internationale partnere, herunder UN Sustainable Development Solutions Network, Det Danske Kulturinstitut, Vestas, Cowi, Dansk Eksportforening, Aarhus Universitet og mange andre.

Summit2017 arbejder ud fra en aktiv tilgang med fokus på, hvordan kultur kan anvendes som drivkraft til at aktivere borgere. Når de unge talenter vender tilbage til deres hjemland, skal de hver engagere 10 mennesker omkring deres favoritemne med henblik på yderligere udvikling af deres ideer. Resultatet bliver et globalt netværk med over 25.000 talenter, der arbejder på en lang række emner og indsatser omkring bæredygtig udvikling.