Aarhus 2017 støtter nyt initiativ fra SPOT Festival

Med internationale topmøder sætter festivalen nu SPOT på arbejdet “bag scenen”

Med støtte fra blandt andre Aarhus 2017, udvider Spot festivalen i år med en række internationale topmøder på tværs af musik, film og interactive. Kulturhovedstaden støtter det nye initiativ med 200.000 kr.

De seneste års kulturelle udvikling og digitaliseringens fremmarch har gjort grænserne mellem musik, film og interactive mere flydende. For alle tre brancher betyder det nye og stærkere muligheder for samarbejde omkring interaktive oplevelser, mere brugerinvolvering og nye forretningsmodeller.

“Mediebilledet ændrer sig hele tiden, så vi skal være opmærksom på de signaler, vores omverden sender. Det føler jeg, vi er med de nye spor.” Gunnar Madsen, leder af SPOT Festival.

I samarbejde med Filmby Aarhus, Shareplay og PROMUS ønsker SPOT Music - Film - Interactive derfor at imødekomme netop disse udfordringer og muligheder med en lang række målrettede aktiviteter, der skal styrke netværk, vidensdeling og internationale relationer på området:

Målet er:

• En festival, der showcaser upcoming talenter, nyskabende forretningskoncepter og kreative virksomheder inden for musik, film og interactive, og som støtter kraftigt op omkring idéudvikling og videndeling på tværs      af de tre brancher.
• En festival, som er et internationalt netværksforum for de tre brancher, og som derfor antalsmæssigt vil lægge betragteligt til den gæsteliste, der allerede i dag får op mod 400 udenlandske branchefolk til at besøge      SPOT.
• At SPOT skal være en af de 2-3 årlige festivaler, man som brancheperson skal besøge i Europa. Fordi man her kan networke med nuværende og fremtidige kolleger fra hele verden.
• En festival, der er internationalt udstillingsvindue for de tre brancher, og som fasttømrer Danmarks position som kreativ smeltedigel i vækst.
• En festival, der styrker og plejer inkubatormiljøerne for nye talenter.

Læs mere om det nye initiativ her