Aarhus 2017 støtter gentænkning af byudvikling i otte midtjyske kommuner

Hvordan løser vi udfordringerne med byudviklingen i fremtidens planlægning, og hvordan lærer vi af hinandens fejl? Det er noget af det, som det tværkommunale og tværfaglige projekt Urban Lab fokuserer på i de kommende år. Projektet har modtaget et projekttilskud på 1,3 mio. kr. fra Fonden Aarhus 2017.

Urban Lab er et kompetenceudviklingsprojekt og et innovationsprojekt, hvor målet er at finde værktøjer til at skabe byrum, der er interessante for individerne og som kan skabe fælles liv.

Projektudviklingen sker gennem analyser og workshops for forskellige nøgleaktører samt gennem nedslag i konkrete byrum, hvor en række bylivsgreb afprøves ved midlertidige projekter af kulturel og kunstnerisk karakter. 

Byudvikling i otte midtjyske byer
Urban Lab projektet tager afsæt i konkrete byomdannelsesprojekter i otte midtjyske byer, som alle har en ambition om at skabe liv og dynamik i de berørte områder. De otte deltagende midtjyske kommuner er: Hammel (Favrskov Kommune), Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune. 

”Opbakningen fra Fonden Aarhus 2017 til Urban Lab projektet er betydningsfuld og væsentlig for at sikre udviklingen af gode bylivsmiljøer til fremtidens borgere. Erfaringerne som genereres i forbindelse med projektet vil ikke blot komme de deltagende kommuner til gavn, men bliver tilgængelige for alle,” udtaler Tone Lassen, projektleder i Urban Lab.

Horsens Kommune – del af Urban Lab 
Lokalt i Horsens er der også stor tilfredshed med støtten fra Aarhus 2017 og deltagelsen i Urban Lab generelt:

”Byliv er et område, hvor vi i Horsens Kommune kan rigtig meget, og vi har gennem de sidste par år opnået en masse gode erfaringer med bl.a. at skabe liv i vores midtby,” siger Kulturudvalgsformand Kristian Dyhr og uddyber: 

”Nu er turen kommet til udviklingen af vores havneområde, og ikke mindst forbindelsen mellem midtbyen og havnen, og det glæder mig derfor, at vi får mulighed for i endnu højere grad at samarbejde om at blive klogere på, hvordan vi bedst muligt skaber byrum fremadrettet,” siger Kristian Dyhr.

Fremtidens byer
Der er udfordringer nok at tage fat på i udviklingen af fremtidens byer. 

”Vi må udvikle nye typer af offentlige rum, som knytter sig til det liv, der udspringer fra skolen, fra biblioteket, fra sportshallen og sportspladsen og dermed komme væk fra en forestilling om, at byliv alene har med hovedgaden, cafeen og butikken at gøre,” udtaler professor og arkitekt Jens Kvorning. 

Men hvordan får vi det rigtige afsæt for udviklingsarbejdet, når man udvikler et konkret sted? Hvad er behovet og det specifikke steds kvalitet og identitet? Det er blot nogle af de emner, som Urban Lab vil fokusere på i de kommende workshops og kunstneriske nedslag, som afholdes frem mod 2017.

Urban Lab er støttet af Fonden Aarhus 2017, Region Midtjylland og Kulturregion Østjysk Vækstbånd.

Læs mere om Urban Lab og de kommende aktiviteter på www.urbanlab.dk

Kontakt for yderligere information:
Tone Lassen, projektleder for Urban Lab og Kulturregion Østjysk Vækstbånd
Tlf. 5156 2439 / Mail: tone.lassen@randers.dk

Jens Kvorning, professor, centerleder og arkitekt, Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Tlf. 4170 1677 / Mail: jkvor@kadk.dk