Aarhus 2017 gentænker bæredygtighed

Blækket er netop tørret på en operatøraftale mellem Aarhus 2017, Samsø Energiakademi og bæredygtighedsbureauet WorldPerfect. En aftale, der skal sikre, at Aarhus 2017 kommer i mål med sin vision om at gøre bæredygtighed til en kerneværdi og et programspor for kulturhovedstaden.

Aarhus 2017 skaber nu et tæt samarbejde med to vægtige partnere på bæredygtighedsområdet.

Samsø Energiakademi er internationalt anerkendt for sine borgerinddragende bæredygtighedsprojekter og som drivkraft bag Samsøs omstilling til 100% Vedvarende Energi Ø.

WorldPerfect er anerkendt for deres tætte samarbejde med musikfestivalen NorthSide, der i 2014 modtog den internationale miljøpris ’Greener Festival Award’ – som den første i Danmark.

Administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews glæder sig over operatøraftalen:

”Aarhus 2017 vil sikre, at bæredygtighed bliver gentænkt ud fra en kulturvinkel. Vi ved, at kulturelle oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet formår at engagere nye målgrupper og har en helt særlig evne til at diskutere samfundsrelevante problemer og vise os alternativer til den virkelighed, vi kender,” siger 2017-direktøren.

”Vi vil skabe en bevægelse, der kan motivere og inspirere folk til at reflektere over bæredygtighed og over, hvordan de kan bidrage med løsninger på de udfordringer, samfundet står overfor i dag. Eksempelvis vil en række udvalgte projekter være med til at diskutere og vise, hvordan de hastigt voksende byer kan udvikles med mere liv og bedre byrum,” uddyber Rebecca Matthews.

Helt konkret har Aarhus 2017 allerede nu givet støtte til en række projekter, der inddrager kulturen på en kreativ og anderledes måde og vægter bæredygtighed højt:

• ’Rethink Urban Habitats’ har fokus på at styrke biodiversitet i byen.

• ’De Syv Dødssynder’, hvor syv museer i regionen er gået sammen om at skabe syv udstillinger med hver sin dødssynd på menuen. Her lægger fråseri i sandhed op til en bæredygtighedsdebat.

• I 2017 samler ’Smart Sustainable Valley’ 1000 internationale unge i universitetsparken i Aarhus. Sammen skal de være med til at udvikle løsningsforslag til nogle af morgendagens udfordringer.

• ’Skjulte Steder’ er et andet 2017-projekt, der i maj 2015 åbner en række bæredygtige byhaver i Aarhus C.

Fælles for disse 2017-projekter er, at de uden løftede pegefingre viser konkrete eksempler, der kan motivere og inspirere vores politikere, byplanlæggere, kulturinstitutioner og os selv til at gentænke og agere mere bæredygtigt – og dermed mærke nødvendigheden af at ændre adfærd. De nye 2017-bæredygtighedsoperatører vil være med til dels at sikre, at bæredygtighed fastholdes som et gennemgående DNA i projekterne; dels være med til at skabe og fortælle de gode historier.

”Aarhus 2017 er på vej ind i en afgørende fase, hvor de mange visioner skal omsættes i konkrete projekter og begivenheder. Det er en spændende tid. Bæredygtighed handler ofte om teknik, men kulturhovedstaden er en fantastisk mulighed for at involvere kulturen. Vi kan slet ikke vente med at komme i gang med at engagere regionen og være med til at løfte de enkelte 2017-projekter med netværk, sparring og internationale forbindelser,” siger Peter Christensen, projektleder hos Samsø Energiakademi.

For yderligere information, kontakt:

Samsø Energiakademi 
Projektleder Peter Christensen
Tlf.: 29 43 50 07
Mail: pc@energiakademiet.dk