Aarhus 2017 Design to Improve Life Udfordring lanceret i Hedensted Kommune

Som en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 skal skoleelever i Hedensted og otte andre kommuner i Region Midtjylland i tre år arbejde med at skabe innovative løsninger til fremtidens by. Som deltagere i Aarhus 2017 Design to Improve Life Udfordring skal eleverne i innovative forløb udforme kreative og bæredygtige løsninger på aktuelle samfundsudfordringer.

Dette initiativ, som blandt andre Hedensted Kommune har tilmeldt sig, er et anderledes undervisningsforløb arrangeret af Aarhus 2017 i samarbejde med den internationalt anerkendte nonprofit-organisation, INDEX: Design to Improve Life. 

Læs mere om Aarhus 2017 Design to Improve Life Udfordring. 

Baggrunden er, at en undersøgelse fra YouGov viser, at kun to ud af ti lærere føler sig rustede til at arbejde innovativt med eleverne, som det fordres i den ny folkeskolereform. Og formålet er dels at lære eleverne at arbejde i en innovativ arbejdsmetode, dels at lære børnene at tænke i bæredygtige løsninger på samfundsproblemer. I Hedensted deltager elever, der begynder i 4. klasse efter sommerferien, på tre skoler. 

”Hedensted Kommune har meldt sig til Design to Improve Life Udfordring, fordi det er et spændende langsigtet projekt med to store fordele. Eleverne lærer en hel masse andre ting end ved almindelig undervisning, og lærerene får nye værksøjer, som de kan bruge i undervisningen fremover,” siger undervisningskonsulent i Hedensted Kommune, Henriette Petersen, der også fremhæver den motivation, der for eleverne ligger i at skulle være med til at lave en offentlig udstilling under Aarhus 2017.

”Vi ved, at innovation på skoleskemaet kræver et struktureret læringsforløb. Med det her initiativ får kommunerne og Region Midtjylland en unik talentbase af børn, lærere og projektledere, som i samarbejde med sponsorer og det lokale erhvervs- og kulturliv kan udarbejde bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer,” siger Lotte Stenlev, uddannelseschef i INDEX: Design to Improve Life, der står bag det midtjyske skoleprojekt.

Forløbene går konkret ud på, at der – i samarbejde mellem de ni deltagende kommuner i Region Midtjylland – identificeres i alt tre samfundsudfordringer, som fx madspild, klimaforandringer og mobning. I alt cirka 1.000 børn fra omkring 40 skoleklasser kaster sig derefter over opgaven i krydsfeltet mellem kultur og innovation. Efter tre års forløb afslutter eleverne med en camp i 2017, hvor de bygger en stor, offentlig tilgængelig udstilling i Aarhus med de bedste løsninger på fremtidens by. 

Formand for Børne- og Kulturchefforeningen i Region Midtjylland Freddie Davidsen er begejstret for, at skolerne gennem projektet får mulighed for at leve op til folkeskolereformens nye krav om innovation i undervisningen – et område, som mange folkeskolelærere ellers ikke føler sig rustet til at leve op til.

”Undervisningsforløbene er en mulighed for, at lærerne og skolerne kan opfylde den ny folkeskolelovs krav om innovation og målstyring i undervisningen på en enkel og velorganiseret måde, som er virkelig udbytterig for eleverne. Projektugerne i de tre år giver samtidig eleverne mulighed for at arbejde med at kontakte og benytte det omkringliggende samfund, så jeg vil opfordre skolechefer i alle Midtjyllands kommuner til at overveje at gå med i projektet,” siger Freddie Davidsen.