2017-projekter spiller sammen

80 unge østjyske toptalenter inden for musik, teater og kunst mødes sammen med 10 kunstnere fra fredag 24. til søndag 26. oktober i en workshop camp på det nedlagte hospital i Odder (VitaPark).

I løbet af weekenden skal de unge afsøge forskellige almenmenneskelige temaer som: Uro, ensomhed, opgør og ny begyndelse. De unge talenter går i dialog med hinanden og bygningen, som i sig selv rummer et væld af historier.

Workshoppen munder ud i en forestilling i 9 rum med hver sit tema. Et rum kan fx være temaet ’Afsked’ iscenesat med fx lys, lyd, mime og videoinstallation - på en gammel operationsstue.

Forud for workshoppen har en række børn og unge i Region Midtjylland (især fra Aarhus Produktionsskole og Søndervangskolen) fortolket de 9 temaer. Deres samskabte værker, kostumer og film indgår i de unge talenters præsentationer. 

Søndag 26. oktober kl. 14-15 åbnes dørene og interesserede inviteres til at gå på opdagelse i de 9 omskabte rum. Der skal forhåndsreserveres på gbs@aarhus.dk.

Samspil mellem 2017-projekter
Workshoppen finder sted som et samspil mellem de to strategiske 2017 projekter: ’Trædesten’ igangsat af Kulturprinsen i Viborg og Aarhus Musikskole, og ’Grow op!’ – som Den Jyske Opera står bag.

Workshoppen er en fælles afsøgning af metoder til sjov og eksperimenterende samskabelse på tværs af teater, opera, musik – klassisk som rytmisk, installation og alt muligt andet.

Efter workshoppen ved samarbejdspartnerne meget mere om, hvordan man kan samarbejde omkring nye udtryksformer på tværs af børn, unge og professionelle kunstnere.

De medvirkende er: Lydenskab, MGK-Ø og talenter fra Teaterskolen ved Filuren.

Hele processen ledes af Rhian Hutchings fra Welsh National Opera. Her leder hun Børne- og Ungdomsafdelingen.