100 års fødselsdag er lig med lukkedag

Foreningen Skjulte Steder skaber i samarbejde med aarhusianske udstillingssteder opmærksomhed om en række arrangementer i Randers, der hylder den randrusianske billedkunstner Sven Dalsgaard i anledning af hans 100-års fødselsdag.

I 1979 holdt billedkunstneren Sven Dalsgaard Galerie Asbæk lukket i ti dage. Det skete i forbindelse med udstillingen 'Sven Dalsgaard lukker Galerie Asbæk’. 

Det gjorde han som en reaktion. Sven Dalsgaard reagerede simpelthen efter eget udsagn lidt småjysk over for det københavnske kunstmiljø, som han mente gik mere op i dyre pelse og at blive set til receptioner, frem for selve kunsten. Han foreslog derfor galleriejer Jacob Asbæk at lukke galleriet ned i stedet for at udstille der, hvilket han straks var med på. Det eneste problem på denne 'udstilling' var, at det fremmødte publikum havde forventet – ud fra titlen – at kunstneren ville begå selvmord! 

I år ville Sven Dalsgaard være fyldt 100 år. I den anledning lukker Foreningen Skjulte Steder - i Sven Dalsgaards navn – symbolsk en række udstillingssteder i Aarhus (der er lukket på de dage, der i forvejen holdes lukket, men det ses ikke af plakaterne). 

De involverede udstillingssteder er:
ARoS, Kunsthal Aarhus, Rum46, Charlotte Fogh Gallery, Lunchmoney Gallery, Galleri Profilen, Galleri V58, Udstillingsstedet Spanien 19c, Galleri Image, Galerie MøllerWitt.

Hyldest og henvisning
Lukkeplakaterne er en hyldest til Sven Dalsgaard fra udstillingsstederne og Skjulte Steder; samtidig henviser de til en række Dalsgaard-arrangementer i Randers. Undrende forbipasserende kan scanne plakaternes QR-kode og læse mere om arrangementerne, som er udviklet af Claus Ørsted fra Cykelbørsen i Randers, Randers Kunstmuseum og Ann Thorsted fra Gemte Steder i Randers. 

Arrangementerne er blandt andet en rekonstruktion af Dalsgaards omstridte skulptur ’Pigen i Gudenåen’ (lørdag 9. august), en byvandring til ’gemte steder’ i Randers og en indvielse af en ny plads til ære for bysbarnet (onsdag 13. august).

Læs meget mere om arrangementerne her.

Læs interview med Sven Dalsgaard her.

'Skjulte Steder' er et af de 44 strategiske projekter, Fonden Aarhus 2017 uddelte fondsmidler til i forbindelse med Programrunde 1 i juni 2014.

Om Skjulte Steder
De intime og gemte miljøer i byen er interessante, fordi de viser byens historiemættede bagside. Skjulte Steder handler om at dekonstruere, indrette og omskabe byrum med skjulte potentialer på nye og uforudsigelige måder. Fx ved at bruge byens underjordiske beskyttelsesrum til elektroniske koncerter eller ved at udnytte byens ”overskudsrum” til bl.a. at etablere beplantning, der opsamler og balancerer forurening samtidig med at rummene fungerer som rum for sociale og kulturelle møder.

De intime og gemte miljøer i byen er interessante, fordi de viser byens historiemættede bagside. Skjulte Steder handler om at dekonstruere, indrette og omskabe byrum med skjulte potentialer på nye og uforudsigelige måder. Fx ved at bruge byens underjordiske beskyttelsesrum til elektroniske koncerter eller ved at udnytte byens ”overskudsrum” til bl.a. at etablere beplantning, der opsamler og balancerer forurening samtidig med at rummene fungerer som rum for sociale og kulturelle møder.