Arkitektskolen rethinker det århusianske byrum

Fernisering på Arkitektskolens projekt "Digital Physical"

De studerende på Aarhus Arkitektskole og Aarhus 2017 udfordrer det traditionelle byrum med projektet Digital Physical.

14. september, 2011

Arkitektskolen Aarhus går nu et vigtigt skridt i retningen af at koble studieaktiviteterne med erhvervsmæssig og kulturel udvikling i byen. I det kommende semester vil alle forløb på arkitektskolen arbejde med projekter, som tager fat i centrale udfordringer i Aarhus. Særligt bliver der sat fokus på byens rum og teknologiske muligheder, som kan redefinere brugen af byens gader og pladser.

"Alle studieenheder på skolen arbejder med byen under overskriften Aarhus Urban Lab. Vi arbejder sammen med Kulturhovedstads-projektet omkring at 'Rethinke' byen. Vi sørger så vidt muligt at arbejde direkte med byen ved at lave mock-ups og implementere vores projekter i byen og lære af det - deraf også semesterets navn," forklarer Louise Heeboll, som er koordinator for Aarhus Urban Lab.

Arkitektskolen har i perioden den 5.- 13. september afholdt en workshop inden for et nyoprettet satsningsområde på Arkitektskolen under navnet Digital Experimental. Den sætter fokus på relationen mellem eksperimentielle digitale redskaber og computerstyret fabrikation, med særligt fokus på Aarhus,

Workshoppen blev afholdt i fire selvstændige spor under ledelse af internationale og lokale eksperter.Ud over skolens kandidatstuderende deltagere repræsentanter fra byens tegnestuer og rådgivende ingeniørvirksomheder. 

De studerendes resultater bliver udstillet i perioden d. 13.-21. september, mandag til torsdag i tidsrummet 10-16, og fredag 10-15. For yderligere oplysninger, se Arkitektskolens hjemmeside.