Human Ecology // Billedet i den antropocæne tidsalder Et europæisk kunstlaboratorium og Residency

Human Ecology // Billedet i den antropocæne tidsalder Et europæisk kunstlaboratorium og Residency

Præsenteret af The Independent AIR

Vi lever i en tid hvor kloden og alle dens økologiske kredsløb er påvirket af menneskets måde at leve på - den anthropocæne tidsalder. Det har store konsekvenser, natur- og miljømæssigt, ressourcemæssigt og socialt.

Kunstprojektet The Independent AIR vil skabe refleksion og debat om disse komplekse problemstillinger. Vi vil gentænke værdier og finde veje til en mere balanceret fremtid gennem kunstneriske/fotografiske projekter, en omfattende udstilling, artist talks i dagligstuer, seminar, workshops for unge og events i efteråret 2017. Som baggrund for projektet har seks unge internationale fotografiske billedkunstnere levet og arbejdet sammen på The Independent AIR’s kunstlaboratorium og residency i Portugal i seks måneder. Under vejledning af internationalt anerkendte fotografer, forskere og bæredygtigheds konsulenter, har kunstnerne udviklet projekter i relation til emnet. The Independent AIR arbejder efter et dogme om social- og miljømæssig bæredygtighed; i daglige valg, forbrug, ressourcer, transport, materialer mm.

DATO
August / September

VENUE
Aarhus og Silkeborg

PUBLIKUM
Alle