Architecture & Landscape as Character

Præsenteret af Aarhus Arkitektur Festival og Copenhagen Architecture Festival

Over 11 dage i april og maj vil Aarhus Arkitektur Festival udforske, hvordan arkitekturen præger vores liv og verden - og hvordan vores liv og verden påvirker arkitekturen.
Ambitionen er at udvide idéen om, hvad arkitektur er og kan: at udfolde arkitekturen som noget mere end blot mursten, rum eller rammer, men som en sanselig, kropslig, social, politisk og menneskelig størrelse, der siver ind over alt i vores tilværelse. I 2017 er overskriften ‘Arkitektur og landskab som identitet’, og det kommer blandt andet til udtryk i en to-dages konference med lokale og internationale navne, 11 dages offentligt program med blandt andet filmvisninger, gå- og cykelture, udstillinger, debatter og fester samt i juli en 10 dages intensiv sommerskole, der fokuserer på film og arkitektur og landskabets stedsligs kvalitet.

DATE
27. april – 7. maj og juli

VENUE
Forskellige steder i Aarhus og rundt i regionen

PUBLIKUM
Voksne