Arla

Helt tilbage i 1880'erne slog mælkeproducenter i Danmark og Sverige sig sammen i små andelsforeninger, så de kunne investere i fælles mejeriproduktion. På den måde kunne de udnytte deres mælk mest effektivt og sikre produkter af høj kvalitet. De penge, de tjente på deres mælk, blev fordelt ligeligt mellem mælkeproducenterne, og i fællesskab lagde de grunden til en god fremtid for sig selv og den næste generation på gården.

Med tiden viste andelstanken sig at være stadig mere levedygtig. De små andelsforeninger fusionerede og blev stærkere. De voksede fra lokale til regionale til nationale andelsselskaber. I 2000 fusionerede det største danske og det største svenske andelsmejeri og blev til det første internationale andelsmejeri, Arla Foods.

Arla arbejder målrettet på at skabe bæredygtig vækst, og det gør de i tæt samarbejde med deres mælkeproducenter og de mange mennesker og firmaer, Arla samarbejder med. 

Arla tror på, at deres produkter, handlinger og vækst ikke blot skal skabe værdi for landmændene, som ejer Arla. De skal også forbedre menneskers liv, hjælpe deres kunder til at vokse, give Arlas medarbejdere spædende muligheder og bidrage positivt til samfundet.