Tværkommunalt samarbejde omkring energisafarier

I 2010 samarbejdede Skive Kommune og Samsø Energiakademi om at udvikle et ’Energisafari’-koncept til fagturister med interesse for grøn omstilling. I forbindelse med RETHINK Kulturturisme er konceptet blevet gentænkt og flere samarbejdspartnere inviteret med.

Til en konference på Centralværkstedet i Aarhus onsdag 1. oktober offentliggøres resultaterne fra de 10 testprojekter, der modtog støtte fra RETHINK Kulturturisme i februar.

RETHINK Kulturturisme er et samarbejde mellem Midtjysk Turisme, Kulturhovedstad Aarhus 2017, VisitAarhus, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Et af de 10 støttede projekter er Energisafari. Dette koncept blev oprindeligt udviklet i 2010 i et samarbejde mellem Samsø Energiakademi og Skive Kommune og var en succes. I forbindelse med videreudviklingen af projektet blev Ringkøbing-Skjern Kommune og Klimasekretariatet i Aarhus også inddraget i et tværkommunalt samarbejde.

Energisafari har som testprojekt under RETHINK Kulturturisme udforsket, om den høje kendskabsgrad, der arbejdes med i blandt andet Skive og på Samsø, kan bruges til at vise hele den danske model og den danske kultur. Til dette formål er der blevet sammensat ’pakker’ af attraktioner i de fire kommuner med fokus på energi, krydret med kulturelle oplevelser.

Peter Christensen, som er projektleder hos Energiakademiet, fortæller om samarbejdet:

”Danmark er kendt for sin grønne profil og vores ekspertise inden for fx energiprojekter og bæredygtighed. Og Region Midtjylland er absolut førende inden for området. Derfor er det helt oplagt, at vi i fællesskab arbejder på at kunne tilbyde internationale fagturister pakker med skræddersyede ture rundt i regionen,” siger Peter Christensen.

Læs mere om Samsø Energiakademis rolle i Aarhus 2017.

Testture for et internationalt publikum
En del af projektets støttekroner er gået til afholde testture for et internationalt publikum og lægge de første trædesten til etableringen af en grøn besøgsportal i Region Midtjylland. Portalen skal virke som et eksternt kommunikationsvindue for gæster og som internt koordineringsredskab for partnere i projektet.

Samtidig har der været tilknyttet konsulenter, som ud over en målgruppeanalyse har lavet en forretningsmodel, med anbefalinger til at sikre projektets fremtidige forankring gennem skabelse af en organisation, der kan tackle udbud og efterspørgsel.

Klimakoordinator hos Energibyen Skive, Karl Krogshede, er da også fortrøstningsfuld i forhold til projektets fremtid:

”Jeg tror fuldt og fast på projektets fortsatte berettigelse og videre eksistens. Skive Kommune arbejder videre med projektet, hvor et af fokusområderne bliver at koordinere med de forskellige kommuner og dermed sikre fortsat dialog og et stærkt samarbejde på tværs af regionen,” siger Karl Krogshede.

Peter Christensen bakker op om Karl Krogshedes optimisme:

”Vi kan noget helt specielt på det grønne område her i regionen. Og konceptet kan nemt udvikles og bruges på andre områder, fx koblet med kultur i form af madoplevelser eller en tur på museum. I sidste ende handler det om at fortælle sit publikum en række gode historier og vide, hvem man taler til og med. Det er en af styrkerne ved dette projekt og er efter min mening med til at sikre dets bæredygtighed,” siger Peter Christensen.

Læs mere om de 10 testprojekter under RETHINK Kulturturisme.

Læs mere om Energibyen Skive.