Gentænk Landsbyen godt i gang

Gentænk Landsbyen forventes at blive et af de helt store projekter i Region Midtjylland i de kommende år. Med tilskud fra Aarhus 2017s udviklingspulje er planlægningen allerede godt i gang.

Repræsentanter fra 11 af kommunerne i Region Midtjylland var samlet 24. april 2013, hvor arbejdsgruppen bag Gentænk Landsbyen præsenterede idéen om et samarbejde på tværs af regionen. Her stod det klart, at der var fin opbakning til projektet.

Gentænk Landsbyen arbejder for at skabe muligheder for landsbyer og lokalsamfund - muligheder for at operere i et større forum, mere tværgående, med en europæisk dimension og med bredere opmærksomhed. Sideløbende bliver der udviklet en social platform, Villagedating, som skal være med til at knytte kontakter på tværs af regionen, nationalt og på europæisk plan.

De deltagende kommuner gav deres input til udviklingen af Gentænk Landsbyen. Fokus i opstartsfasen bliver at sikre, at Gentænk Landsbyen bliver en relevant og brugbar platform for de landsbyer, der allerede er i gang eller ønsker at komme i gang med en udviklingsproces. På sigt vil der blive vist gode eksempler på landsbyer, der har gentænkt – til inspiration for andre landsbyer og lokalsamfund.

Gentænk Landsbyen udvikles i et samarbejde mellem de 3 kulturaftaler i Region Midtjylland, Aarhus 2017, Hedensted Kommune og De Kulturhistoriske Museer i Holstebro.

Der planlægges en opstartskonference d. 5. oktober 2013, hvor projektet skal ”ud over rampen” i forhold til landsbyerne.