Bæredygtighedsworkshop på Samsø

22. og 23. oktober arrangerer Samsø Energiakademi i samarbejde med WorldPerfect en workshop i bæredygtighed på Samsø. De inviterede projektmagere og fagfolk skal blandt andet holde oplæg om, hvordan deres konkrete projekter tænker 2017-temaet ’Rethink’ ind. Programkoordinator Trine Bang deltager på vegne af Aarhus 2017.

I disse dage trækker en række projektmagere og fagfolk inden for områderne Mad, Kunst, Klima/Energi og Arkitektur/Design i arbejdstøjet. Det gør de i forbindelse med den workshop i bæredygtighed, som Samsø Energiakademi lægger lokaler til på den grønne ø.

Læs mere om Samsø Energiakademis rolle i forbindelse med 2017.

Hver enkelt deltager skal blandt andet holde et oplæg, hvor de præsenterer deres projekt og forholder sig til følgende spørgsmål:
• Hvad er relationen til Aarhus 2017?
• Ville projektet have eksisteret, hvis Aarhus ikke var Europæisk Kulturhovedstad i 2017?
• Hvordan tænker projektet 'Rethink'-temaet ind?
• Hvordan er Aarhus 2017’s program-DNA tænkt ind?
• Hvordan kan dit projekt blive beriget af et 2017-samarbejde?
• Hvilket partnerskab kan hjælpe dit projekt?

Workshoppen har som fokusområde at konkretisere 2017-arbejdet. De inviterede er både at betragte som ressourcepersoner og som nogen med en ekspertviden; derfor skal de opstille pejlemærker og skabe historier, som andre kan identificere sig med, forstå og fortælle videre.

Målet for de inviterede er, at de i løbet af de to dage bliver klædt på til at skabe en forståelse for, hvad titlen som Kulturhovedstad i 2017 betyder - så alle i regionen kan se sig selv i projektet. Erfaringen fra Samsø og andre steder viser, at med folkelig opbakning kan man for alvor flytte noget bæredygtigt.

Program
Dag 1:
08.30: Busafgang fra Godsbanen i Aarhus, derefter færgetur.

11.00: Ankomst til Sælvig

11.15: Jordbær og juletræer – en første smagsprøve på hvad Samsø kan

12.15: Præsentation af Samsø Energiakademi

12.30: Status for Aarhus 2017 ved programkoordinator Trine Bang

12.50: Oplæg ved Matt Nichols, Project Development and Communications Officer

14.00: Præsentation af projekter/deltagere i 2017 bæredygtigheds-setting

18.30: Middag på Rum og Rooms

20.00: ”Sæt projektet på spil” – en intro

Dag 2:
09.00: Gruppearbejde på Akademiet – fokus på pejlemærker for området

11.00: Præsentation af projekter og pejlemærker

14.00: Afgang Akademiet

16.30: Ankomst til Godsbanen