Udbetaling

Information om udbetaling af tilskud

Tilskuddene fra Aarhus 2017 udbetales i rater. Antallet, frekvensen og størrelsen af raterne er beskrevet i bevillingsaftalen. Udbetalingen sker til det kontonummer, der er oplyst i forbindelse med oprettelse af bevillingen. Er der ændringer til dette, er det vigtigt at oplyse Aarhus 2017 om ændringerne.

For at anmode om en udbetaling skal du anvende denne guide: Udbetalingsguide

Da Aarhus 2017 skal overholde faste procedurer i forbindelse med udbetalinger af tilskud, er det desværre ikke muligt at lave hasteudbetalinger af projekttilskud. Når du via Udbetalingsguiden har anmodet om udbetaling, vil pengene blive udbetalt i løbet af 4 uger uden, at du behøver foretage dig yderligere. 

Bemærk hvilke krav, der er for de forskellige udbetalingstyper:

Allerførste rate i en bevilling
Du skal forud for anmodning om udbetaling have indsendt projektplan og budget. 

Første rate i indeværende år
Du skal blot anmode om udbetalingen via Udbetalingsguiden

Anden rate i en bevilling (når denne ikke er sidste rate
Du skal forud for anmodningen om udbetaling have indsendt regnskab for indeværende år SAMT have udfyldt monitoreringsskemaet.

Bevillingens sidste rate
Du skal forud for anmodningen om udbetaling af bevillingens allersidste rate indsende revideret regnskab SAMT have udfyldt monitoreringsskemaet. Se retningslinjer for regnskabsaflæggelse her og for monitorering her.

Kontakt
Du er altid meget velkommen til at kontakte os. Har du spørgsmål vedrørende udbetaling af tilskud kan du kontakte Line Sheridan på line.sheridan@aarhus2017.dk eller på tlf. 2017 0094. Eller du kan kontakte Sif Rauff på sif.rauff@aarhus2017.dk eller på tlf. 6072 1382.