Publikumsopgørelse

Publikumstælling

På denne side vil vi guide jer til, hvordan I skal opgøre jeres publikum. Vi anbefaler jer, at I orienterer jer I nedenstående forud for afvikling af de enkelte aktiviteter.

Alle projekter vil i løbet af 2017 blive bedt om at indberette antal publikum ved samtlige publikumsrettede aktiviteter, der afvikles i 2017. Når I har afviklet samtlige aktiviteter i løbet af 2017, vil I modtage et monitoreringsskema, der omhandler hele projektet. I skal selvfølgelig også huske at indsende regnskab og afrapportering, når den tid kommer.

Hent Best Practice Guiden til publikumsopgørelse eller læs herunder.

Hvad skal I tælle med? 
Læs mere om hvordan Aarhus 2017 definerer publikumsrettede aktiviteter.

Vi har også udarbejdet retningslinjer for, hvad vi forstår ved "et publikum" - hvem, skal tælles med og hvem, skal ikke tælles med.

De publikumstal, vi modtager fra jer, bruger vi til evalueringsformål. Samtidig vil de indgå i en samlet kommunikation, men de enkelte tal vil ikke blive offentliggjort uden en forudgående dialog med den enkelte projektejer.

Hvad skal I gøre for at indberette jeres publikumstal?
I vil opleve at modtage en mail fra Aarhus 2017 efter afvikling af en publikumsrettet aktivitet. Hvis I ikke modtager indberetningsinformation eller har problemer med processen i øvrigt, skal I endelig kontakte os, så vi kan finde en god løsning, der imødekommer netop jeres behov.

Best Practice Guide til publikumstælling
Aarhus 2017 har udarbejdet en best practice guide for at hjælpe med publikumstællingen. I kan hente den samlede guide her eller I kan følge guiden herunder og finde den metode, vi vil anbefale til netop jeres aktivitet. 

Har I billetsalg – se vejledning her

Registrerer I på anden måde antallet af samtlige publikummer – se vejledning her

Har I ikke mulighed for at registrere samtlige publikummer – se vejledning her

Særligt for festivaler, udstillinger og lignende
En række forskellige typer af aktiviteter adskiller sig fra de øvrige i deres karakter, og derfor håndteres publikumstællingen for disse projekterne lidt anderledes:

Begivenheder, der varer i flere sammenhængende dage fx festivaler, udstillinger, forestillinger mm. skal blot indberette ét tal når alle aktivitetsdage er afsluttet – med mindre andet er aftalt med Aarhus 2017.

Et udstillingssted, der har flere udstillinger samtidig med den Aarhus 2017-støttede udstilling, skal I om muligt udelukkende tælle gæster, er besøger Aarhus 2017-udstillingen. Er dette ikke muligt isolere gæster til Aarhus2017-udstillingen, må I angive det samlede antal besøgende og oplyse, at det er det, I har gjort.

Kontakt 
I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til publikumstællingen. Skriv eller ring til monitoreringsansvarlige Brian Ebbesen på brian.ebbesen@aarhus2017.dk eller 4185 7024.