Persondatapolitik

Persondatapolitik i forbindelse med indhentning af monitoreringsoplysninger

Persondatapolitik / Senest opdateret: 20. december 2016 

 1. Personoplysninger

Personoplysninger afgivet i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer i SurveyXact er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondataloven. De omhandlende oplysninger er bl.a. navn og kontaktoplysninger (mailadresse).

 1. Dataansvarlige og databehandlere

 Dataansvarlig er Fonden Aarhus 2017 ("Aarhus 2017"), Hack Kampmanns Plads 2, 2., 8000 Aarhus C, CVR-nr. 34731152.Som dataansvarlig har Fonden Aarhus 2017 ansvaret for at indsamle, opbevare og behandle oplysningerne om dig i overensstemmelse med persondataloven.

Leverandøren af SurveyXact er Rambøll Management Consulting A/S, Oluf Palmes Allé 20, 8200 Aarhus N, CVR-nr. 60997918 er databehandler. Aarhus 2017's databehandlere har tavshedspligt i henhold til databehandleraftalen/databehandlerinstruksen, som er indgået med databehandleren. 

 1. Formål med indsamlingen

 Til formål med indsamlingen af dine oplysninger er følgende:

 • videregivelse af oplysninger til Aarhus Universitet, CVR-nr.  til brug for deres uafhængige forskningsbaserede evaluering af kulturhovedstaden og eventuel yderligere evaluering og forskning i effekter af kultur- og byprojekter,
 • afrapportering til EU og andre offentlige myndigheder,
 • eventuel videregivelse til offentligheden i forbindelse med og efter Fonden Aarhus 2017’s ophør i anonymiseret form.
 1. Rettigheder for dig som registreret

 Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29), som opfyldt ved nærværende
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31)
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35)
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

 1. Kontaktpersoner hos Fonden Aarhus 2017

Brian Ebbesen

Monitoreringsansvarlig

E-mail: brian.ebbesen@aarhus2017.dk

Telefon: +45 4185 7024

Bjarne Skovsborg Hansen

Juridisk medarbejder

Email: bjarne.hansen@aarhus2017.dk

Telefon: +45 4185 8185