Monitorering

Monitorering i 2017:
I løbet af 2017 vil I opleve, at vi ”monitorerer” på to niveauer:

1)  Projektniveau, som I i forvejen kender til

2)  Aktivitetsniveau, som alene er publikumstælling

Projektniveau
Når projektet har afsluttet samtlige aktiviteter i 2017, vil I modtage et monitoreringsskema, der vedrører hele projektet og samtlige aktiviteter.

 

I kan se hvordan monitoreringsskemaet for 2017 ser ud. Der vil kun forekomme ændringer i begrænset omfang. Husk, at I ikke kan anvende denne pdf-fil til indberetning, men at I først skal indberette når I modtager en mail med et link. 

Aktivitetsniveau
De fleste af jer vil også opleve, at I modtager en mail med et link med et meget kort skema vedrørende antallet af publikummer efter hver afholdt aktivitet. Formålet er udelukkende at indsamle antallet af publikummer på de mange aktiviteter. Se Aarhus 2017s Best Practice Guide til publikumsopgørelse.

Vi er allerede i dialog med flere projekter i forhold til at få aftaler omkring publikumstællingen. Har I akut behov for at undersøge, hvordan I kan opgøre publikums på netop jeres projektaktiviteter, skal I endelig kontakte os. 

Det er vigtigt, at arbejdet med at tælle - eller estimere - publikum ikke kræver uforholdsmæssig mange ressourcer fra jer. Vi håber, at guiden kan være til hjælp ellers skal i ringe eller skrive herind. 

Kontakt 
Du er altid meget velkommen til at kontakte os. Spørgsmål vedrørende monitorering mm.,
 tlf. 4184 7024.