PROGRAMTEKST
Hvis I ønsker at ændre eller tilføje i jeres programbeskrivelser, kontakt venligst Signe Nydam Jensen på signe.nydam@aarhus2017.dk

KALENDER 
Hvis I ønsker at få oprettet et event i kalenderen, så indsend venligst tekst på dansk, engelsk og hvis muligt på tysk, billede(se minimumskrav i nedenstående afsnit), oplysninger om hvor (med fuld adresse), hvornår (inklusiv præcise tidspunkter), entrepris og link til evt. billetsalg og kontaktperson til Signe Nydam Jensen på signe.nydam@aarhus2017.dk. 

RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF BILLED-, LYD- OG VIDEOMATERIALE
Billedmateriale som bliver indsendt fra dags dato, 9. december 2016, har Aarhus 2017 lov til at videredistribuere til relevant presse, med mindre der i forbindelse med indsendelsen af billedet bliver gjort opmærksom på, at det ikke må udleveres til pressebrug. 

Billedmateriale
Fx. pressefotos, portrætfotos, fotos af prototyper, illustrationer, fotos fra prøver, events og aktiviteter.
Du bedes indsende 3-­5 stk. billedmateriale, som illustrerer projektet og/eller dele af projektet. Billedmaterialet vil blive anvendt i Aarhus 2017s program og overordnede markedsføring, fx. flyers, plakater, plancher, hjemmeside, sociale medier, præsentationer etc. Billeder af kunstnere, projektteam, produktionsteam eller lignende må også gerne indsendes.

Minimumskrav
- JPEG, PNG eller TIFF
- Minimum 300 dpi og 2 MB til brug på print
- Minimum 72 dpi til brug på web/sociale medier 
- Billeder skal fremstå rene uden tilføjet tekst
- Billeder skal være en blanding af høj-­ og bredformat

Hvordan indsender jeg filerne?
1. Gå ind på https://wetransfer.com/
2. Tilføj dine filer ved at klikke på Add files (op til 2 GB pr. sending)
3. Under punktet Friend's email skrives kommunikation@aarhus2017.dk
4. Skriv din egen e­mail adresse i feltet Your email og skriv navnet på dit projekt under Message
5. Klik på knappen Transfer for at indsende dit materiale

Indsendelse af lyd­ og videofiler
Hvis I har lyst til det, kan I indsende links til fx. podcasts, youtube­klip, interviews mm. til kommunikation@aarhus2017.dk
Aarhus 2017 modtager også gerne korte lyd­ og videofiler til brug i Aarhus 2017s overordnede onlinekommunikation og markedsføring, fx. hjemmeside, facebook, instagram, reklamefilm osv., men det er ikke et krav. Disse filer kan også sendes via WeTransfer.

Minimumskrav til video
- Hi­-resolution 
- Quicktime filmformat eller MP4-video

Kreditering
For hver billed-, lyd- eller videofil angives, hvem der skal krediteres.

Rettigheder
Projektejer er ansvarlig for at sikre, at Aarhus 2017 frit kan bruge billed-, lyd- og videomateriale uden at skulle indhente særlige rettigheder.

Vi gør opmærksom på, at Aarhus 2017 forbeholder sig ret til redigering af det endelige tekst- og billedmateriale.