Information om afrapportering og regnskab

Information om afrapportering og regnskab

Her på siden finder du information om løbende regnskab og afrapportering og det afsluttende regnskab og den endelige afrapportering.

Af jeres bevillingsaftale fremgår de specifikke retningslinjer, der gælder for jeres projekt, så du skal sikre, at I får aflagt regnskab i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Budget- og regnskab
Det gælder dog for alle, at både budget og regnskab skal indeholder en række bestemte regnskabsposter, som du kan finde her.

Årsagen til, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i skabelonen er for at sikre en mulig sammenlignelighed mellem budget og regnskab, og for at vi kan bruge oplysninger til vores monitorering og til den efterfølgende evaluering.

Statusrapport/midtvejsrapportering
For at sikre en ensartethed i den afrapportering, der skal indsendes sammen med regnskaberne, har vi udviklet en skabelon til statusrapporten, som du finder her.

Afsluttende regnskab og afrapportering
Når projektet er endeligt afsluttet skal du således indsende regnskab i overensstemmelse med retningslinjerne i din bevillingsaftale med udgangspunkt i skabelonen. Aarhus 2017 behøver ikke yderligere materiale fra projekterne. I begyndelsen af 2017 vil vi informere jer nærmere om den endelige afrapportering. 

Information til kommunale projektejere til brug i for afregning til den kommunale momsudligningsordning.
Af Aarhus 2017’s tilskud i 2017 er 24,71 % modtaget fra private organisationer.

Momsfrie tilskud til Aarhus 2017 i alt: 184.243.486,27
Offentlige Tilskud: 138.713.802,22 
Private tilskud: 45.529.684,05 

Kontakt
Du er altid meget velkommen til at kontakte os.
Spørgsmål vedrørende regnskab og afrapportering stilles til Line Sheridan på projektudbetaling@aarhus2017.dk.