Forsikringsansvar

Som projektejer skal du være opmærksom på, at det er dit ansvar at sørge for de lovpligtige og nødvendige forsikringer for din virksomhed og dit projekt, herunder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, en ansvarsforsikring og eventuelle andre forsikringer, der kan variere alt efter typen af din virksomhed samt arten og omfanget af dit projekt.

Hvis du ikke allerede har fuld afklaring over dine forsikringsforhold, anbefaler vi, at du hurtigst muligt tager kontakt til dit/et forsikringsselskab eller en eventuel relevant rådgiver på området.

I forlængelse heraf skal vi også venligst minde dig om at foretage en vurdering af behovet for eventuelle lovpligtige og hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for dit projektet med henblik på at opnå den bedst mulige sikkerhed for dine ansatte, deltagere, publikum og eventuelle frivillige.

Vi henviser i øvrigt til den påmindelsesmail om forsikring og ansvar, som blev sendt ud til samtlige projektejere i løbet af efteråret 2016.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakt vores jurist:
Bjarne Skovsborg Hansen
Telefon: +45 4185 8185
Email: bjarne.hansen@aarhus2017.dk