Persondata Rethinkers

Persondata- og cookiepolitik
Senest opdateret: 05-12-2017

Følgende persondata- og cookiepolitik finder anvendelse på alle der har tilmeldt og registreret sig som frivillig på vores frivillighjemmeside rethinkers.dk.

1. Personoplysninger
I forbindelse med din tilmelding som Rethinker i Fonden Aarhus 2017’s (”Aarhus 2017”) frivilligprogram og/eller ved opdatering af din profil, får du mulighed for at give en række oplysninger til Aarhus 2017.
De omhandlede oplysninger kan alt efter din indtastning omfatte følgende:

• Fødselsdag
• Navn
• Adresse
• Nationalitet
• Telefonnummer
• E-mail
• Køn
• Tøjstørrelse

Undtagelsesvis vil Aarhus 2017 behandle mere følsomme personoplysninger om dig. Dette vil kun ske såfremt du selv finder anledning til at indtaste sådanne oplysninger i kommentarfeltet til din profil, og Aarhus 2017
vil således ikke anmode dig om at indtaste andet end oplysningerne oplistet ovenfor. Din indtastning vil derfor kunne medføre, at Aarhus 2017 behandler følgende typer af oplysninger, hvis du indtaster sådanne:

• Racemæssig eller etnisk baggrund
• Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
• Fagforeningsmæssige forhold
• Helbredsmæssige oplysninger

Dine oplysninger er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondataloven.

Aarhus 2017 har endvidere vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter indsamlet persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

2. Dataansvarlige og databehandlere
Dataansvarlig er Fonden Aarhus 2017, Hack Kampmanns Plads 2, 2., 8000 Aarhus C, CVR-nr. 34731152. Som dataansvarlig har Fonden Aarhus 2017 ansvaret for at indsamle, opbevare og behandle oplysningerne om dig i overensstemmelse med persondataloven.

Aarhus 2017's databehandlere foretager behandling af personoplysninger, som var det Aarhus 2017 selv der forestod behandlingen i henhold til databehandleraftalen, som er indgået med databehandleren. Aarhus 2017's databehandlere har ligeledes i henhold til databehandleraftalen tavshedspligt. Følgende databehandlere behandler data på vegne af Aarhus 2017:

• Novicell, Søren Nymarks Vej 6, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR-nr. 20297743
• Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (gælder kun almindelige ikke-følsomme personoplysninger)

3. Formål med indsamlingen
Der indsamles oplysninger til følgende formål:

• planlægning og koordinering af aktiviteter og opgaver for frivillige i forbindelse med Aarhus 2017’s egne projekter og produktioner som led i kulturhovedstadsåret,
• formidling af frivillige til Aarhus 2017 støttede projekter med henblik på de frivilliges udførelse af frivilligopgaver for disse projekter og herunder i begrænset omfang fremsendelse af kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer til eksterne projektejere,
• Aarhus 2017’s interne monitorering af effekterne af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, herunder med henblik på offentliggørelse af sådanne oplysninger i anonymiseret form på Aarhus 2017’s hjemmeside og sociale medier samt til brug for anonymiseret afrapportering til Aarhus 2017’s interessenter,
• videregivelse af ikke-følsomme personoplysninger til Aarhus Universitet, CVR-nr. 31119103, til brug for deres uafhængige forskningsbaserede evaluering af kulturhovedstaden og eventuel yderligere evaluering og forskning i effekter af kultur- og byprojekter,
• udsendelse af nyhedsbreve og mails om opgavetilbud, og
• opfyldelse af lovkrav

Aarhus 2017 behandler alene persondata, der er nødvendige og relevante i forhold til de ovenfor definerede formål, ligesom det løbende kontrolleres, at de behandlede persondata ikke er urigtige eller vildledende.

Persondata slettes af Aarhus 2017, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der udgjorde grundlaget for indsamlingen.

4. Cookies
4.1. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.

Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies, men du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes.

4.2. Cookies til udsendelse af nyhedsbreve
Vi anvender cookies til integration af siden med mailprogrammet MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve.

4.3. Afvis eller slet cookies
Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer via indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger. Du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden ikke kan huske de valg, du foretager, hvis du afviser cookies.

5. Rettigheder for dig som registreret
Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:

• Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29), som opfyldt ved nærværende
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31)
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35)
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.
Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5
1300 København K 
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

6. Kontaktpersoner hos Fonden Aarhus 2017

Bent Sørensen
Kommunikationschef
E-mail: bent.sorensen@aarhus2017.dk 
Telefon: +45 3147 8803

Bjarne Skovsborg Hansen
Juridisk medarbejder
E-mail: bjarne.hansen@aarhus2017.dk
Telefon: +45 4185 8185