Spørgsmål og svar

Vi har samlet en række af de hyppigst stillede spørgsmål herunder. Spørgsmålene kan læses hver for sig eller fra start til slut.

Hvad er Europæisk Kulturhovedstad?

Europæisk Kulturhovedstad er et koncept, som har eksisteret siden 1985. Siden da har 44 europæiske byer haft titlen, og langt de fleste af disse byer har oplevet projektet som en succes, både økonomisk, kulturelt og med hensyn til byens image eller brand. Projektet handler således ikke kun om kunst og begivenheder, men om kultur i bred forstand.

Hvor sikker var Aarhus på at blive Kulturhovedstad i 2017?

Det var sikkert, at titlen ville gå til en dansk by, da Danmark har værtskabet i 2017. Aarhus og Sønderborg var de eneste byer, der havde meldt deres kandidatur. 24. august blev det så besluttet, at Aarhus skulle have værtsskabet.

Hvem besluttede, at Aarhus skal være Kulturhovedstad?

24. august 2012 afgjorde en jury bestående af 13 eksperter, at Aarhus var vinderen. Juryen havde på forhånd vurderet, hvilken by og hvilket projekt, som havde fortjent titlen. Juryen bestod af seks medlemmer, der repræsenterede Danmark, og som var udpeget af Kulturministeren, samt syv medlemmer udpeget af EU-institutionerne.

Du kan se, hvem de 13 medlemmer er her.

 

Er Aarhus ikke for lille til at blive "hovedstad"?

Bestemt ikke! Mange europæiske byer har gennemført succesrige kulturhovedstadsår, selvom de var på størrelse med Aarhus eller mindre, fx Stavanger i 2008 eller Graz i 2003. Samtidigt har byen et rigtigt godt opland bestående af mellemstore byer med et rigt udbygget kulturliv. Aarhus 2017 indgår også i et samarbejde med Region Midtjylland og alle regionens kommuner.

Hvad bliver temaet eller temaerne for 2017?

Det overordnede tema for 2017 er Rethink. Temaet er valgt på baggrund af et grundigt forarbejde, med fokus på kortlægning af Aarhus' styrker og svagheder. Alle erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder peger på, at en grundig forberedelsesproces er afgørende for projektets succes. I Aarhus tror vi desuden på, at projektet bliver både stærkere og bedre af, at vi har inddraget relevante aktører og særlige befolkningsgrupper i forarbejdet. I løbet af de første år har vi inddraget over 3000 nøglepersoner i kortlægningsarbejdet.

Hvad er Sekretariatet for Aarhus 2017?

Sekretariatet for Aarhus 2017 (i daglig tale: Aarhus 2017) er en mindre enhed under Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune, og sekretariatet indgår i et nært samarbejde med forvaltningens medarbejdere og ledelse. Sekretariatet består af fire fuldtidsansatte, to deltidsansatte, og en medarbejder som er lønnet af Region Midtjylland, Sekretariatet har haft  ansvaret for forberedelsesprocessen indtil udpegningen i 2012 og løfter også opgaverne frem til, at en direktør bliver udpeget i begyndelsen af 2013.

Er det muligt at samarbejde med Aarhus 2017?

Ja, det er det. Vi har ofte travlt, men alligevel investerer vi ressourcer i åbenhed og inddragelse. Så uanset om du repræsenterer en kulturinstitution, en interesseorganisation, en uddannelsesinstitution eller borger kan du sende en mail eller ringe til os. Du kan finde kontaktoplysninger her.